To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Ożarów – Mazowiecką Gminą Roku 2010
poniedziałek, 25 października 2010
DSCN072123 października rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu MAZOWIECKA GMINA ROKU.  Kapituła konkursu doceniła Gminę Ożarów Mazowiecki  przyznając jej I miejsce w konkursie. Statuetka Złotego Orła to wyraz uznania oraz motywacja do dalszych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina Ożarów Mazowiecki jest zdobywcą I miejsca w Konkursie MAZOWIECKA GMINA ROKU.

MAZOWIECKA GMINA ROKU to prestiżowy projekt pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przy współpracy m.in. z  Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, PAIIZ S.A., PARP, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest umocnienie integracji środowiska gospodarczego z samorządem, a tym samym rozwój województwa mazowieckiego i jego przewaga nad innymi regionami w dążeniu do stałego wzrostu gospodarczego.

Głównym założeniem Konkursu jest wyłonienie i promocja tych  Powiatów i Gmin województwa mazowieckiego, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, priorytetowo traktują ochronę środowiska naturalnego, dbają o sprawność służby zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu oraz umiejętnie wykorzystują środki z Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury, a tym samym dbają o wzrost jakości życia mieszkańców swojego regionu. Gmina Ożarów Mazowiecki została również zaprezentowana w Złotej Księdze Mazowsza „Samorząd i Przedsiębiorczość” przedstawiającej firmy oraz samorządy nominowane do Konkursu. Publikacja ukazała się w nakładzie 10 000 egzemplarzy i rozpowszechniona będzie wśród: administracji rządowej i samorządowej, największych firm w Polsce, nominowanych w konkursie oraz ich kluczowych klientów.

gmina-roku-2010

Referat Funduszy Europejskich

i Promocji GminyIMG_6952

IMG_6956

IMG_6957