To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
2012
UWAGA ROLNICY !
Zwrot Podatku Akcyzowego II Tura
poniedziałek, 02 lipca 2012

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2012 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2 lub na stronie internetowej urzędu www.ozarow-mazowiecki.pl, BIP, poradnik interesanta.

wzór_wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 
Uwaga rolnicy
piątek, 02 marca 2012

Od  2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.: 

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Więcej…