To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Nagrody 2012
Mazowiecka Gmina na 5
poniedziałek, 21 stycznia 2013

dyplomZ przyjemnością informujemy Państwa, że Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała tytuł Mazowieckiej Gminy na 5 w rankingu przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości  i Analiz Regionalnych (SKN PAR), działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Raport_Gmina_na_5

Badanie objęło 877 polskich gmin i składało się z dwóch części: oceny jakości witryny internetowej oraz oceny jakości odpowiedzi na pytanie wysłane e-mailem.

 
Ożarów Mazowiecki Samorządowym Liderem Edukacji 2012
poniedziałek, 19 listopada 2012

certyfikat_OzarowOżarów Mazowiecki otrzymał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2012" przyznany w II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” organizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communications. Program ten ma na celu promocję samorządów posiadających szczególne osiągnięcia w sferze rozwoju szkolnictwa, ale służy także podnoszeniu jakości lokalnej polityki edukacyjnej.

W ramach projektu komisja ocenia samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badają m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności, wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp. Gminy i powiaty, które biorą udział w projekcie, oceniane są za okres minionych trzech lat.

O przyznaniu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” decyduje zespół recenzentów złożony z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i zarządzania szkolnictwem.

 
Gmina Ożarów Mazowiecki w czołówce najlepiej rozwiniętych gmin w Polsce
środa, 07 listopada 2012

dyplom_JST_2012Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 5. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2012 w kategorii Gminy Miejsko - Wiejskiej.

Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Głównym celem zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów gminy, wieloletni plan jej rozwoju, a przede wszystkim kontrola realizacji tego planu, przy jednoczesnej deklaracji do poszanowania środowiska naturalnego jest obecnie jednym z podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samorządowej.

Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.

W 2011 roku Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 9. miejsce w tym rankingu.

 
"Postaw Na Rodzinę"
poniedziałek, 22 października 2012

samorzad_przyjazny_rodzinieZ ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała certyfikat "Samorząd Przyjazny Rodzinie" za aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę!" 2012.

Projekt stawia na pomysłowość samorządów, działania na rzecz rodzin i całej społeczności lokalnej. Promuje profilaktykę opartą na rozpoznaniu lokalnych potrzeb i możliwości, przekazując samorządom materiały edukacyjne najwyższej jakości zachęcając do ich optymalnego wykorzystania.

 
Gmina Ożarów Mazowiecki Laureatem Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"
wtorek, 17 lipca 2012

rzeczpospolita_laureatGmina Ożarów Mazowiecki została laureatem w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2012 w kategorii Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska.

16 lipca 2012 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz na uroczystym spotkaniu najlepszych władz lokalnych w redakcji Rzeczpospolitej odebrał to zaszczytne wyróżnienie.

„Rzeczpospolita" wy­róż­nia naj­lep­sze sa­mo­rzą­dy od 15 lat. Na­gra­dza­ne są gmi­ny i mia­sta, któ­re naj­bar­dziej dba­ją o roz­wój i pod­nie­sie­nie ja­ko­ści ży­cia swoich mieszkańców. W pierwszym etapie na pod­sta­wie da­nych Ministerstwa Finansów wy­bie­ra­nych jest po 250 gmin wiej­skich i miejsko­-wiejskich, któ­re naj­le­piej za­rzą­dza­ły fi­nan­sa­mi i naj­wię­cej in­we­sto­wa­ły. Następnie gmi­ny te i 64 mia­sta na prawach po­wia­tu wy­peł­nia­ją an­kie­tę z py­ta­nia­mi o kon­dy­cję fi­nan­so­wą, or­ga­ni­za­cyj­ną oraz roz­wo­jo­wą. Kapituła konkursowa redakcji Rzeczpospolita wyłania laureatów w poszczególnych kategoriach. Jedną z najważniejszych wartości rankingu jest niezmienność kryteriów oceny samorządów oraz to, że wyróżniane są samorządy, które wydają najwięcej pieniędzy na inwestycje.

 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wśród najlepszych samorządowców na Mazowszu
piątek, 08 czerwca 2012

certyfikatPan Paweł Kanclerz burmistrz Ożarowa Mazowieckiego otrzymał Wyróżnienie  Specjalne w kategorii najlepszych samorządowców na Mazowszu w Plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” zorganizowanym przez Warszawską Grupę Doradców PR. Uroczystość wręczenia statuetek i certyfikatów odbyła się 31 maja 2012 r.

gala

Więcej…
 
Ożarów Mazowiecki laureatem w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu
poniedziałek, 04 czerwca 2012
nagroda_miesicznika_ForbesMiasto Ożarów Mazowiecki znalazło się na 9. miejscu w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu magazynu „Forbes”, w kategorii miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców.

Miesięcznik „Forbes” wyłonił miasta najbardziej atrakcyjne dla biznesu, czyli takie, które mają największe osiągnięcia w „przyciąganiu” przedsiębiorców.
O pozycji w zestawieniu decydowała liczba nowo rejestrowanych spółek w ciągu roku, pomniejszona o likwidacje i upadłości, przeliczona następnie na 1000 mieszkańców.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2