To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Nagrody 2015
5. miejsce dla Gminy Ożarów Mazowiecki w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
czwartek, 29 października 2015

DYPLOMY gmin 2015 ozarowGmina Ożarów Mazowiecki znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się gmin miejsko-wiejskich w Polsce w tegorocznej, trzynastej już edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji rankingu odbyło się 23 października br. roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Gmina Ożarów Mazowiecki od 6 lat znajduje się zawsze w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin a piąta wysoka lokata uzyskana w ostatnim rankingu potwierdza dobrą kondycję naszego samorządu. Należy dodać, że w tegorocznej edycji nagrodzono jedynie 5 najlepszych samorządów.

Od kilkunastu lat na pytanie jak rozwijają się polskie miasta i gminy odpowiadają naukowcy, z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, którzy są autorami słynnego już Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pomysłodawcą rankingu jest prof. dr hab. inż. Eugeniusz Sobczak. Ranking powstaje w oparciu o analizę szesnastu wskaźników, które obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Są to między innymi wydatki inwestycyjne, odsetek mieszkańców z dostępem do kanalizacji ścieków komunalnych, odsetek dochodów własnych w budżecie. Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Na przestrzeni lat jest stale rozwijany, a autorzy nie wykluczają w przyszłości dalszych udoskonaleń.

 
Samorządowy Lider Edukacji 2015
poniedziałek, 19 października 2015

certyfikat lider12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji  Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw  „Samorządowy Lider Edukacji”.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Jego cele to identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin, powiatów i samorządowych województw, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej.

W tegorocznej, V edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało 51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski w tym Gmina Ożarów Mazowiecki. Certyfikaty otrzymały te samorządy, które obowiązki ustawowe uzupełniły oryginalnymi pomysłami oświatowymi i własnymi rozwiązaniami.

certyfikat srebrnyW Programie, poza Znakiem Jakości "Samorządowy Lider Edukacji" gminy, powiaty i województwa mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Primus”. Otrzymują go te samorządy, które  w danej edycji Programu uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych. W tej kategorii wyróżnienie otrzymało miasto Ożarów Mazowiecki.

Gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się również w podsumowaniu Samorządów, które po raz czwarty uzyskały certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, otrzymując prestiżowy, Srebrny Certyfikat. To ważne wyróżnienie pokazuje, iż samorząd nim uhonorowany utrzymuje wysoki poziom polityki oświatowej przez dłuższy czas, a wprowadzone rozwiązania edukacyjne, są trwałe i systemowe.

Burmistrz_1.jpg
Burmistrz_2.jpg
Burmistrz_3.jpg