To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Gmina Ożarów Mazowiecki laureatem konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”
w kategorii: Pozyskiwanie Środków Unijnych
środa, 26 października 2016

eko pozytyw mazowsza

Gmina Ożarów Mazowiecki została laureatem konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kategorii: Pozyskiwanie Środków Unijnych.

Uroczysta gala, podczas której przyznano nagrody i wyróżnienia konkursowe odbyła się 25 października 2016 r. w Warszawie.

IMG 0125Nagrodę finansową oraz statuetkę dla Gminy Ożarów Mazowiecki odebrał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz.

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu woj. mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza.

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 10 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 42 instytucje. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 9 nagród finansowych wraz ze statuetkami oraz 29 wyróżnień.

W 2015 roku Fundusz podpisał ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realizacji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. Dzięki tym efektom możliwa była poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców województwa mazowieckiego - podkreślił podczas uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez zrozumienia i dobrej współpracy pracowników Funduszu oraz beneficjentów, którym nie są obojętne aspekty środowiskowe. Dzisiaj nagradzamy najlepszych z najlepszych za 2015 rok – dodał Prezes Dąbrowski.

Opracowano na podstawie: http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20695

IMG 0146

IMG 0211