To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Nagrody 2016
Gmina Ożarów Mazowiecki laureatem Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
wtorek, 15 listopada 2016

Dyplom 2 miejsce

Dyplom 5 miejsceGmina Ożarów Mazowiecki zajęła 2. miejsce w Rankingu Samorządów najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość w latach 2003-2015 oraz 5. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

14 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pn. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Źródło:  http://www.terazpolska.pl/pl/a/Znamy-laureatow-Rankingu-Zrownowazonego-Rozwoju-Jednostek-Samorzadu-Terrytorialnego

 
Gmina Ożarów Mazowiecki laureatem konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”
w kategorii: Pozyskiwanie Środków Unijnych
środa, 26 października 2016

eko pozytyw mazowsza

Gmina Ożarów Mazowiecki została laureatem konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kategorii: Pozyskiwanie Środków Unijnych.

Uroczysta gala, podczas której przyznano nagrody i wyróżnienia konkursowe odbyła się 25 października 2016 r. w Warszawie.

IMG 0125Nagrodę finansową oraz statuetkę dla Gminy Ożarów Mazowiecki odebrał Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz.

Celem konkursu jest promowanie działalności podmiotów i instytucji z terenu woj. mazowieckiego, w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu, w sposób wyróżniający charakteryzowały się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach proekologicznych oraz w budowaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Mazowsza.

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 10 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 42 instytucje. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 9 nagród finansowych wraz ze statuetkami oraz 29 wyróżnień.

W 2015 roku Fundusz podpisał ponad 1600 umów na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki realizacji których udało się osiągnąć konkretne efekty ekologiczne. Dzięki tym efektom możliwa była poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców województwa mazowieckiego - podkreślił podczas uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie. Realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez zrozumienia i dobrej współpracy pracowników Funduszu oraz beneficjentów, którym nie są obojętne aspekty środowiskowe. Dzisiaj nagradzamy najlepszych z najlepszych za 2015 rok – dodał Prezes Dąbrowski.

Opracowano na podstawie: http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20695

IMG 0146

IMG 0211

 
VI edycja Programu Samorządowy Lider Edukacji
czwartek, 13 października 2016

DSC 211312 X 2016 roku w Sali Białej historycznego Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas Gali reprezentantom gmin i powiatów z całej Polski wręczono certyfikaty poświadczające pozytywny wynik ewaluacji w dziedzinie jakości i efektywności lokalnej polityki oświatowej.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W tym roku, już po raz szósty, powołana przez organizatorów Kapituła naukowców pracujących m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wyróżniła gminy i powiaty z całej Polski, które inwestują w rozwój oświaty, wspierają środowiska edukacyjne oraz wyróżniają się aktywnością na rzecz dzieci i młodzieży.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 2011 roku corocznie otrzymują go najlepsze pod względem polityki oświatowej gminy, powiaty i województwa w Polsce. Program „Samorządowy Lider Edukacji” to szansa na promocję JST mogących pochwalić się sukcesami w sferze lokalnej polityki edukacyjnej, ale także możliwość uzyskania cennej informacji eksperckiej na temat działań samorządu w zakresie edukacji i nauki, co sprzyja realizowaniu polityki projakościowej, opartej na zaleceniach audytorów zewnętrznych.

Załączniki:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
91.jpg