To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety w ramach współtworzenia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej!
wtorek, 21 lipca 2015

jednostka fiszka

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli na ocenę gospodarki energii na terenie gminy. Transformacja gospodarki gminnej w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych będzie odbywać się poprzez realizację 3 celów:

  • redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) do 2020 r. w porównaniu do przyjętego roku bazowego,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym miasta,
  • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, aby plan był dostosowany do realnych potrzeb mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

Link do ankiety internetowej:

https://docs.google.com/forms/d/1ZtIRcB7VW7zwaTlEUpN9O26Re8CiAILhwFoCh5OtUuM/viewform

Prosimy o wypełnienie ankiety do 31 lipca 2015 roku!

Więcej informacji o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej znajdą Państwo na głównej stronie Gminy w zakładce: Gosp. Niskoemisyjna.

ankieta