To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Nowy projekt z dofinansowaniem unijnym
czwartek, 03 listopada 2016

UE

Foto - IO2 listopada 2016 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia przy gminnych placówkach oświatowych, pływalni miejskiej i wzdłuż ciągów dróg gminnych. Wsparciem objęty został również Park Ołtarzewski, w którym pojawią się nie tylko nowe nasadzenia roślinne, ale również elementy małej architektury – ławki rekreacyjne, kosze na śmieci oraz pomost nad zbiornikiem wodnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawy walorów rekreacyjnych i estetycznych przestrzeni publicznej miasta Ożarów Mazowiecki.

Wartość projektu to prawie 2,5 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1,7 mln zł.

Planowany termin realizacji projektu to grudzień 2017 roku.

Jednostka Realizująca Projekt

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej:  https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Foto - www

Foto-www 2