To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Projekt na liście rezerwowej
czwartek, 20 kwietnia 2017

W dniu 19.04.2017 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła wyniki konkursu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony przez Gminę Ożarów Mazowiecki został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, jednakże z uwagi na niewystarczającą alokację funduszy unijnych znalazł się na liście rezerwowej. Środki przyznano zaledwie 5 Wnioskodawcom, którzy wyczerpali pulę 10 milionów euro dofinansowania przewidzianą na konkurs.