To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Aktualności
Przebieg sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu unijnego
środa, 28 czerwca 2017

FE IS RGB-1

Gmina Ożarów Mazowiecki pozyskała ponad 10 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców budową sieci kanalizacji sanitarnej w zachodniej części gminy, publikujemy dla Państwa mapę, przedstawiającą przebieg planowanych do realizacji robót budowlanych w latach 2017-2019.

mapka jasna

 

LEGENDA:

Kolor zielony - odcinki sieci kanalizacyjnej, które zostały oddane do użytkowania w 2017 roku.

Kolor czerwony - odcinki sieci kanalizacyjnej, które będą realizowane w 2017 i 2018 roku.

Kolor żółty - odcinki sieci kanalizacyjnej, planowane do realizacji w latach 2018-2019.

Jednocześnie informujemy, że prezentowana mapa ma charakter poglądowy i dotyczy tylko tych inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach projektu unijnego. Niezależnie od wyżej wymienionych działań inwestycyjnych trwają również prace projektowe oraz budowlane finansowane ze środków własnych gminy Ożarów Mazowiecki w innych rejonach.

W celu weryfikacji możliwości podłączenia Państwa posesji do realizowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej zachęcamy Państwa do kontaktu z Jednostką Realizującą Projekt pod numerem tel. 22 731 32 28, natomiast w sprawie zawarcia umowy na odbiór ścieków prosimy kontaktować się z Energetyką Ożarów Mazowiecki przy ul. Partyzantów 37 pod numerem tel. 22 722 25 49.

Paulina Gajewska
Jednostka Realizująca Projekt

mapa Gmina Ożarów Maz. czarno-biała

 
Budowa kanalizacji w Gminie Ożarów Mazowiecki ponownie z dotacją unijną
wtorek, 28 marca 2017

Foto 1Drugi etap przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i poprawy dostępności oraz jakości wody na terenie gminy będzie realizowany przy współudziale Unii Europejskiej.

28 marca 2017 roku burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz oraz skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”. Szacowana wartość projektu to ok. 20 milionów złotych, z czego ponad połowę stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Foto 2Projekt obejmuje swoim zasięgiem zachodnią część gminy. W kanalizację wyposażeni zostaną mieszkańcy Święcic, Michałówka, Koprek, Płochocina Wsi, Gołaszewa, Domaniewka i Ołtarzewa wsi - łącznie zaplanowano budowę ponad 20 kilometrów sieci. Dodatkowo projekt przewiduje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach, która przyczyni się do poprawy parametrów jakości wody w jej strefie zasilania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2018 roku. Wtedy też, wszyscy mieszkańcy, których posesje znajdą się w zasięgu sieci kanalizacyjnej, zobowiązani będą do podłączenia się do zbiorczego systemu odbioru ścieków.

W kolejnych latach planowane są inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w takich miejscowościach jak Orły, Wolskie czy Konotopa, a ich realizację z całą pewnością może przyspieszyć pozyskanie kolejnego wsparcia unijnego.

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Paulina Gajewska
Referat Funduszy Zewnętrznych

 

 
Obowiązek podłączenia posesji do kanalizacji
piątek, 19 lutego 2016

UNIA2

Szanowni Państwo,

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce o czystość otaczającego nas środowiska. Tym samym realizuje wymogi Unii Europejskiej oraz przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też, niezwykle istotne jest podłączenie posesji będących w zasięgu kanalizacji.

Dlatego też przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w przypadku istnienia takiego obowiązku stanowi wykroczenie, określone w art. 10 ust. 2 w/w ustawy, zagrożone karą grzywny bądź wykonaniem zastępczym przyłącza na koszt właściciela. Posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli posesji z obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby powoduje skażenie wód gruntowych i degradację środowiska naturalnego, przez co jest niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

Więcej…
 
Obowiązek podłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
czwartek, 26 listopada 2015

Szanowni Państwo,

Gmina Ożarów Mazowiecki od lat inwestuje w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawienia jakości życia mieszkańców, a także w trosce o czystość otaczającego nas środowiska. Tym samym realizuje wymogi Unii Europejskiej oraz przepisy prawa polskiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też, niezwykle istotne jest podłączenie posesji będących w zasięgu kanalizacji.

Dlatego też przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Nieprzyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w przypadku istnienia takiego obowiązku stanowi wykroczenie, określone w art. 10 ust. 2 w/w ustawy, zagrożone karą grzywny. Posiadanie zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli posesji z obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby powoduje skażenie wód gruntowych i degradację środowiska naturalnego, przez co jest niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców.

Należy podkreślić, że przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej to oprócz wygody i dbałości o ekologię, również wymierna korzyść ekonomiczna dla użytkowników. Przy aktualnie obowiązujących stawkach za odbiór ścieków z gospodarstw domowych, koszty z tego tytułu zmniejszą się o co najmniej 50% w skali miesiąca.

Oszczędność wynikająca z podłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej

 

statystyczna ilość ścieków wytwarzana przez 4 os. rodzinę [m3]

zbiornik bezodpływowy

kanalizacja sanitarna

oszczędność

cena jednostkowa brutto [1m3]

koszt wywozu ścieków

cena jednostkowa brutto [1m3]

koszt odprowadzanych ścieków

Płochocin, Wolica - I strefa

miesięcznie

12

                     17,00 zł

204 zł

            7,60 zł

                       91,20 zł

112,80 zł

rocznie

144

2 448 zł

                 1 094,40 zł

1 353,60 zł

Bronisze, Duchnice, Konotopa, Strzykuły, Wieruchów - II strefa

miesięcznie

12

                     18,00 zł

216 zł

             7,60 zł

                     91,20 zł

124,80 zł

rocznie

144

2 592 zł

                 1 094,40 zł

1 497,60 zł

Szeligi, Macierzysz - III strefa

miesięcznie

12

                     19,00 zł

228 zł

             7,60 zł

                     91,20 zł

136,80 zł

rocznie

144

2 736 zł

                 1 094,40 zł

1 641,60 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy złożyć do Energetyki Ożarów Mazowiecki wniosek o wydanie warunków technicznych, a następnie postępować zgodnie z procedurą przyłączenia.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Energetyką Ożarów Mazowiecki telefonicznie pod numerem 22 722 25 49 bądź osobiście poprzez Biuro Podawcze przy ul. Partyzantów 37 w Ożarowie Mazowieckim (czynne w godzinach pn. 7.00-17.00, wt.-pt. 07.00-15.00). Wszelkie formularze oraz informacje jak podłączyć się do sieci znajdą Państwo na stronie internetowej www.energetyka-ozarow.pl

 
Ekopiknik
wtorek, 25 sierpnia 2015

Plakat Piknik v3Serdecznie zapraszamy na Ekopiknik, który odbędzie się 06.09.2015r. (niedziela) w Parku Ołtarzewskim w godzinach 15.00-20.00.

Dowiedzą się Państwo jak podłączyć posesję do sieci kanalizacji sanitarnej i zostać EKO, oszczędzając tym samym pieniądze, zyskując wygodę.

W programie mnóstwo atrakcji dla najmłodszych m.in. pokaz wielkich baniek mydlanych, balonowe show, malowanie twarzy, gry i zabawy zręcznościowe, eko-konkursy z nagrodami, balony z helem, szczudlarz, postacie z bajek.

Projekt pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 
Procedura podłączania posesji do sieci kanalizacji sanitarnej
Płochocin, ul. Stołeczna,
Święcice, ul. Rzeczna, ul. Warszawska
piątek, 24 lipca 2015

Zgodnie z informacją przekazywaną w trakcie spotkań z mieszkańcami oraz w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej, w celu rozpoczęcia korzystania z kanalizacji sanitarnej doprowadzonej do posesji w ramach zadania np. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płochocin w ul. Stołecznej Gmina Ożarów Mazowiecki” zakończonego w czerwcu 2015 r. należy wykonać następujące czynności:

  1. Właściciele posesji powinni zgłosić się do Energetyki Ożarów Mazowiecki celem zgłoszenia gotowości do podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
  2. Właściciele posesji na własny koszt zobowiązani są doprowadzić zasilanie energetyczne do wysokości skrzynek sterowania/automatyki przydomowych przepompowni ścieków zamontowanych na terenie posesji.
  3. Właściciele posesji na własny koszt zlecają dowolnemu elektrykowi (posiadającemu odpowiednie uprawnienia elektryczne) wykonanie badań/pomiarów wykonanego zasilania; jeżeli wyniki są pozytywne należy do Energetyka Ożarów Mazowiecki ul. Partyzantów 37 złożyć kopię raportu z badań wraz z pisemną informacją o gotowości do podłączenia przydomowej przepompowni ścieków wraz z podaniem adresu posesji i numeru telefonu kontaktowego.
  4. Wykonawcy bez dodatkowych opłat dokona podłączenia przepompowni ścieków do wykonanego przez Właściciela posesji zasilania energetycznego wraz ze sprawdzeniem prawidłowości działania układu przepompownia-zasilanie. Po potwierdzeniu przez Wykonawcę prawidłowości działania układu będzie możliwość rozpoczęcia korzystania z kanalizacji sanitarnej.
  5. Właściciel posesji na własny koszt wykona przełączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do przydomowej przepompowni ścieków na terenie posesji zgodnie z wymaganiami eksploatatora kanalizacji sanitarnej – Energetyki Ożarów Mazowiecki.
  6. Po dokonaniu ww. czynności Właściciel posesji/ Użytkownik/ Dzierżawca/ Najemca/ osoba korzystająca z kanalizacji niezwłocznie zgłosi się do Energetyki Ożarów Mazowiecki, ul. Partyzantów 37 w celu podpisania umowy na odprowadzanie ścieków sanitarnych.
 
Do końca sierpnia 2015 roku zalegalizuj swoje przyłącze bez konsekwencji
piątek, 26 czerwca 2015

Wychodząc naprzeciw obopólnym interesom mieszkańców naszej gminy i Energetyki Ożarów Mazowiecki, ponownie informujemy o możliwości uregulowania formalności związanych z przyłączeniem do istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej. W szczególności działania nasze chcemy skierować do tej grupy odbiorców, która dotychczas nie zawarła umów na korzystanie z w/w mediów.

Informujemy, że wobec odbiorców, którzy w wyznaczonym terminie uregulują ewentualne nieprawidłowości nie będą wyciągane konsekwencje prawne. Celem zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Energetyki Ożarów Mazowiecki przy ul. Partyzantów 37 w nieprzekraczalnym terminie do końca sierpnia 2015 roku. Po upływie tego terminu Energetyka Ożarów Mazowiecki podejmie działania zmierzające do egzekwowania kar.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 22 722 41 70. Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej www.energetyka-ozarow.pl

Energetyka Ożarów Mazowiecki na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139) prowadzi wzmożone kontrole gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy, na których zostały oddane do użytkowania nowe sieci kanalizacyjne. Kontroli podlegać będą umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wodomierze, a także nielegalne podłączenia wód deszczowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 powyżej powołanej ustawy:

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.
  2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
  • uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  • nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

Ponadto sąd skazując za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1 w/w ustawy, może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Należy podkreślić, że bezumowne korzystanie z kanalizacji sanitarnej powoduje wzrost opłat za ścieki dla wszystkich mieszkańców gminy, ponieważ taryfy za ścieki i wodę opracowuje się na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w roku poprzednim.

 
Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała blisko 19 mln zł na budowę kanalizacji i wodociągów.
wtorek, 14 kwietnia 2015

Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap I” Burmistrz podpisał 10.04.2015 r. Projekt obejmuje budowę 42 km sieci kanalizacyjnej i ponad 10 km sieci wodociągowej. W znacznej mierze są to inwestycje już wykonane w latach poprzednich, dlatego też dofinansowanie należy traktować jako refundację wcześniej poniesionych wydatków. Nowe inwestycje obejmują budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Wolicy oraz przebudowę kanalizacji w Duchnicach i Wieruchowie. Głównym celem projektu jest podłączenie ok. 4 tysięcy mieszkańców do nowopowstałej infrastruktury technicznej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

zdjęcie z podpisania umowy