To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Aktualności
Projekt na liście rezerwowej
czwartek, 20 kwietnia 2017

W dniu 19.04.2017 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła wyniki konkursu w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony przez Gminę Ożarów Mazowiecki został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, jednakże z uwagi na niewystarczającą alokację funduszy unijnych znalazł się na liście rezerwowej. Środki przyznano zaledwie 5 Wnioskodawcom, którzy wyczerpali pulę 10 milionów euro dofinansowania przewidzianą na konkurs.

 
Zaproszenie do udziału w Projekcie „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki”
wtorek, 06 września 2016

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki” w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Ankiety uczestnictwa w Projekcie można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 do 16 września 2016 r. (decyduje kolejność wpływu).

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Energia Odnawialna”.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 22 731 32 28 (sprawy związane z planowaną realizacją projektu) oraz 730 174 940 (sprawy techniczne).

Załączniki:

 
Zaproszenie do udziału w Projekcie „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki”
wtorek, 19 lipca 2016

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki” w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Ankiety uczestnictwa w Projekcie można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 do 12 sierpnia 2016 roku (decyduje kolejność wpływu).

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Energia Odnawialna”.

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 22 731 32 28 (sprawy związane z planowaną realizacją projektu) oraz 730 174 940 (sprawy techniczne).

Załączniki:

 
Prezentacja projektu – spotkania informacyjne
poniedziałek, 18 lipca 2016

Poniżej publikujemy prezentację wyświetlaną podczas spotkania dnia 13.07.2016 r.

 
Zaproszenie do udziału w Projekcie „Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Ożarów Mazowiecki”
poniedziałek, 04 lipca 2016

spotkanieSzanowni Mieszkańcy,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach których na budynkach mieszkalnych osób prywatnych i prawnych (w tym budynki użyteczności publicznej) możliwe będzie zamontowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) m.in.: instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Wsparciem, w ramach konkursu, objęte będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych, w tym przy wykorzystaniu energii wiatru i słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne).

Poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza min. 20% wkład własny właściciela nieruchomości.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są m. in. Jednostki Samorządu Terytorialnego. W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania Mieszkańców Gminy programem, Gmina Ożarów Mazowiecki złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie (tzw. projekt parasolowy).

W celu przybliżenia Państwu zagadnień dotyczących możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych oraz korzyści z tym związanych, zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne w dniach 13 i 18 lipca 2016 r. w Domu Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim. Szczegółowe informacje na plakacie.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej:  http://funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego