To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Aktualności
Projekt zieleni – prace w Parku Ołtarzewskim
wtorek, 21 listopada 2017

FE logo

DSCN0764Powoli zmierzamy do zakończenia prac związanych z realizacją projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W ramach projektu wykonano szereg prac pielęgnacyjnych drzewostanu, nowe nasadzenia na terenach placówek oświatowych, w pasach dróg gminnych oraz w Parku Ołtarzewskim.

Więcej…
 
Realizacja projektu zieleni
poniedziałek, 26 czerwca 2017

FE IS RGB-1

Trwają prace ogrodnicze związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wiosną została przeprowadzona wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne (m.in. usunięcie martwych gałęzi). Obecnie trwają prace związane z nasadzeniem drzew, krzewów i bylin. Na zamieszczonych zdjęciach prezentujemy postęp prac. Na terenach objętych realizacją projektu zostały zamontowane tablice informacyjne o dofinansowaniu Projektu.

Więcej…
 
Pielęgnacja zieleni w Parku Ołtarzewskim
piątek, 07 kwietnia 2017

FE IS RGB-1

IMG 0884W marcu 2017 r. rozpoczęte zostały prace związane z uporządkowaniem zieleni miejskiej oraz wykonaniem nowych nasadzeń drzew i krzewów w Parku Ołtarzewskim. Spacerując po parku możemy natknąć się na wycięte konary drzew. Widok taki wzbudził niepokój naszych mieszkańców i słusznie. Chcemy jednak wszystkich zapewnić, że nie ma to związku z tzw. „niekontrolowaną wycinką drzew”, o której w ostatnim czasie głośno było w mediach.

Wszystkie prace związane z wycinką drzew w Parku Ołtarzewskim zostały poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji istniejącego drzewostanu i ekspertyz dendrologicznych celem oceny jego stanu zdrowotnego oraz stopnia zagrożenia dla ludzi i mienia w otoczeniu. Część drzew została zakwalifikowana do całkowitej wycinki, a pozostałe do zabiegów pielęgnacyjnych m.in. przycinanie martwych gałęzi. Zanim jednak przystąpiono do wycinki zakwalifikowanego drzewostanu zlecono dodatkowo wykonanie raportu ornitologicznego. W trosce o ptaki gniazdujące, wycinkę części drzew przesunięto do czasu ich jesiennego wylotu. Zakres prac został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i posiada wymagane przepisami prawa pozwolenia.

Więcej…
 
Zazieleni się w Ożarowie Mazowieckim
wtorek, 31 stycznia 2017

FE IS RGB-1

Pod koniec ub. roku uzyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przyznana wysokość środków finansowych to ok. 1,7 mln zł, przy całkowitej wartości projektu prawie 2,5 mln zł.

Dzięki dotacji będzie można uporządkować istniejący drzewostan, ale przede wszystkim wykonać nowe nasadzenia. Zazielenią się tereny placówek oświatowych: Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2 ,,Magiczny Ogród” i Żłobka Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, Przedszkola w Duchnicach, Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kusocińskiego i Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim. O nowe nasadzenia roślinne m.in. trawy, byliny i krzewy wzbogaci się również teren wokół Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tereny te nie tylko zostaną wzbogacone roślinami - najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą mogli skorzystać z kolorowych puf, a swoje oczy nacieszą elementami dekoracyjnymi tj. donice z bylinami.

Duża część środków zostanie przeznaczona na modernizację Parku Ołtarzewskiego – pojawią się w nim nie tylko nowe drzewa i krzewy, ale także elementy małej architektury. Do końca roku odwiedzający ten ponad stuletni park będą mogli podziwiać pomost na jednym ze stawów, obejrzeć budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek oraz owadów m.in. trzmieli i os. W trakcie spaceru będzie można odpocząć na nowych ławkach lub w altanie, a w dni pięknej pogody skorzystać z grilla i stolików. Projekt uwzględnia również dbałość o czystość – zostaną zamontowane kosze na śmieci.

Mamy nadzieję, że efekty projektu obok walorów środowiskowych wpłyną również na estetykę miasta oraz zachęcą do aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury.

Agnieszka Jędrzejczak
Specjalista ds. organizacji i promocji JRP

 
Nowy projekt z dofinansowaniem unijnym
czwartek, 03 listopada 2016

UE

Foto - IO2 listopada 2016 roku Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Piotrowska podpisali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia przy gminnych placówkach oświatowych, pływalni miejskiej i wzdłuż ciągów dróg gminnych. Wsparciem objęty został również Park Ołtarzewski, w którym pojawią się nie tylko nowe nasadzenia roślinne, ale również elementy małej architektury – ławki rekreacyjne, kosze na śmieci oraz pomost nad zbiornikiem wodnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawy walorów rekreacyjnych i estetycznych przestrzeni publicznej miasta Ożarów Mazowiecki.

Wartość projektu to prawie 2,5 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1,7 mln zł.

Planowany termin realizacji projektu to grudzień 2017 roku.

Jednostka Realizująca Projekt

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej:  https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Foto - www

Foto-www 2