To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
UWAGA - ZAGROŻENIE SALMONELLĄ !!!
Komunikaty
czwartek, 26 sierpnia 2010

W dniu 13 sierpnia 2010 Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego otrzymał powiadomienie informacyjne w ramach systemu wczesnego ostrzegania RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) zawiadamiające o możliwości wystąpienia salmonellozy u kur niosek utrzymywanych przez RSP Duchnice.

W związku z powyższym 16 sierpnia br. pobrano do badań laboratoryjnych w kierunku salmonellozy jaja kurze oraz kał z kurników należących do RSP Duchnice.

Wyniki badań wykazały, iż jaja są wolne od salmonellozy, natomiast baterie wykryto w badanym kale. Natychmiast podjęto działania mające na celu wyeliminowanie zakażonego stada. Dalszy tok postępowania został uzgodniony podczas spotkania u Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim wzmógł nadzór nad zakładami prowadzącymi produkcje artykułów spożywczych z użyciem jaj do produktów nie podlegających obróbce termicznej.

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów:

Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego: (22) 733 72 90
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim: (22) 733 73 33