To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Pogotowie Energetyczne
Telefony alarmowe

Gmina Ożarów Mazowiecki - z wyjątkiem miejscowości Szeligi, O.D. Macierzysz (na wschód od ulicy Wojska Polskiego) i Mory, które otrzymują energię elektryczną za pośrednictwem RWE Stoen - zasilana jest w prąd przez Polską Grupę Energetyczną.

PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Pruszków
ul. Waryńskiego 4/6,
05-800 Pruszków
Pogotowie energetyczne
tel: 22 738 23 20
fax: 22 738 24 51
www.warszawa.pgedystrybucja.pl

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Rudzka 18,
00-347 Warszawa
Pogotowie energetyczne
tel. 22 821 31 31
www.rwestoenoperator.pl

Przedsiębiorstwo PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w związku z rozpoczynającym się sezonem jesienno-zimowym wzrasta możliwość wystąpienia ekstremalnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, co może skutkować dużą ilością awarii w sieci elektroenergetycznej SN i nN.
W przypadku wystąpienia ww. sytuacji, usuwanie skutków ewentualnych awarii i koordynacje prac prowadzić będzie:
Rejonowa Dyspozycja Ruchu w RE-1 Pruszków,
tel. 22 738 23 00,  22 738 23 22,  fax. 22 738 24 51.

Konserwator oświetlenia ulicznego:

Przedsiębiorstwo BUDWEX
tel. kom.: 512-461-665

 pge dystrybucja planowe wyłączenia button

PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ WARSZAWA - REJON ENERGETYCZNY PRUSZKÓW
zawiadamia o planowanych wyłączanich prądu.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa informuje, że z dniem 1 lutego 2014 r. przedsiębiorstwo rezygnuje z plakatowania terenu ulotkami na temat wyłączeń prądu. Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą korzystać ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych na danym terenie planowanych przerwach w dostawie energii.

Informacje dotyczące przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie m.in. Gminy Ożarów Mazowiecki są dostępne bezpośrednio pod linkiem www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=188