To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacja
poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Wejście na teren realizowanej inwestycji Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach-Kaputach jest zabronione. Obiekt jest w trakcie budowy i nie posiada stosownych pozwoleń na użytkowanie. Zakaz dotyczy również terenów przyległych do hali, będących przedmiotem inwestycji m.in. boiska sportowego o sztucznej nawierzchni. Planowane zakończenie inwestycji maj/czerwiec 2018 r.

Mieszkańcy mogą korzystać na dotychczasowych zasadach z boisk trawiastych.

Piotr Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim