To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Wyniki konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
piątek, 27 kwietnia 2018

Zarządzeniem Nr B.0050.48.2018 z dnia 21 marca 2018 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłosił przystąpienie do konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Konsultacje trwały 14 dni i zostały przeprowadzone w terminie od 29 marca do 12 kwietnia 2018 r.  W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 zgłoszenia dotyczące projektu. W załączeniu przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie.