To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Posiedzenia Rady Miejskiej
czwartek, 17 maja 2018

17 maja 2018 r., godz. 16:00 - Komisja Społeczno-Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Analiza wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok

21 maja 2018 r., godz. 16:30 - Komisja Rewizyjna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Analiza sprawozdań pod kątem absolutorium za 2017 rok - c.d.

22 maja 2018 r., godz. 14:00 - Komisja Obywatelska, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na LIV sesję RM

23 maja 2018 r., godz. 15:30 - Komisja Budżetowa, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2

23 maja 2018 r., godz. 16:00 - Komisja Społeczno-Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na LIV sesję RM

23 maja 2018 r., godz. 16:30 - Komisja Gospodarcza, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na LIV sesję RM

24 maja 2018 r., godz. 16:30 - LIV sesja Rady Miejskiej, DK “Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165
Proponowany porządek obrad

28 maja 2018 r., godz. 14:00 - Komisja Obywatelska, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok - c.d.

29 maja 2018 r., godz. 15:00 - Komisja Statutowa, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2

30 maja 2018 r., godz. 16:00 - Komisja Społeczno-Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2