To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Bezpłatny dostęp do Internetu
czwartek, 01 grudnia 2011

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.06.2011 r. zmienił się operator świadczący usługę darmowego dostępu do Internetu gminnego. Obecnie usługę tę świadczy firma STANSAT.

Warunkiem uruchomienia bezpłatnej usługi dostępu do sieci Internet jest:

- Zaakceptowanie przez Użytkownika  „Regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu…”
- Nabycie odpowiedniego zestawu klienckiego u Usługodawcy (koszt jednorazowy 350 zł brutto) lub we własnym zakresie, zgodnie z pkt. 5 regulaminu.

Osoby zainteresowane usługą prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, pok. 306 w celu podpisania warunków regulaminu.

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu przez UMiG Ożarów Mazowiecki za pośrednictwem firmy STANSAT.Z dniem 10 maja 2007 roku zgodnie z uchwałą Uchwalą Rady Gminy nr 452/06 z dnia 7 września 2006r. został uruchomiony bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Dzięki Gminnej sieci wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Internetu dostarczonym droga radiową. Zgodnie z projektem każdy mieszkaniec otrzyma łącze o przepustowości 256 kbps z ograniczeniami polegającymi na zablokowaniu protokołów FTP oraz P2P. ', '

   Z dniem 10 maja 2007 roku zgodnie z uchwałą Uchwalą Rady Gminy nr 452/06 z dnia 7 września 2006r. został uruchomiony bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Dzięki Gminnej sieci wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Internetu dostarczonym droga radiową. Zgodnie z projektem każdy mieszkaniec otrzyma łącze o przepustowości 256 kbps z ograniczeniami polegającymi na zablokowaniu protokołów FTP oraz P2P.

Budowa sieci

Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu oparta jest o niekoncesjonowaną częstotliwość 5 Ghz, czyli technologię IEEE 802.11a. Informacja ta istotna jest z uwagi na fakt, że dla poprawnego funkcjonowania łącza radiowego konieczne jest zastosowanie sprzętu odbiorczego pracującego w tym samym standardzie. Z dniem uruchomienia sieci w jej skład wchodzi 5 stacji nadawczych, zbudowanych z 4 anten sektorowych każda. Dzięki takiemu rozłożeniu anten każda stacja nadawcza pokrywa obszar 360 stopni lokalizacji, w której się znajduje. Wyżej wymienione stacje nadawcze znajdują się w następujących lokalizacjach: budynek KABLE, budynek D.K Uśmiech, budynek Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, budynek Straży Pożarnej w Płochocinie, budynek PNOS.

Jak się podłączyć?

Procedura podłączenia się do gminnej sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu składa się z 2 etapów: rejestracji oraz złożenia zamówienia i instalacji oraz uruchomienia łącza. Każdy użytkownik chcąc skorzystać z łącza Internetowego zobowiązany jest do zarejestrowania się w Urzędzie Miasta i Gminy (IIp., pokój informatyków), zaakceptowania regulaminu oraz rejestracji lub złożenia zamówienia na sprzęt odbiorczy (rodzaje dostępnego sprzętu odbiorczego opisane zostaną w dalszej części artykułu). W momencie podpisania przez użytkownika regulaminu zostanie nadany mu login oraz hasło dostępowe (możliwe do określenia przez użytkownika w momencie rejestracji), którego aktywacja zostanie przeprowadzona do 14 dni od daty rejestracji. W przypadku zamówienia sprzętu odbiorczego za pośrednictwem firmy Netpoint w ciągu 14 dni od daty rejestracji pracownik firmy Netpoint, po ówczesnym umówieniu się z użytkownikiem, dokona instalacji oraz uruchomienia łącza internetowego.

Opcje instalacji

Zgodnie z ofertą przetargową Przedsiębiorstwo Usługowe Netpoint zobowiązane jest dostarczyć użytkownikom sprzęt odbiorczy dla poprawnego podłączenia łącza internetowego w cenie 350 PLN brutto. Zgodnie z ofertą przetargową na zestaw odbiorczy składa się: antena, przewód antenowy, karta radiowa PCI. Wyżej wymienione rozwiązanie pozwala na podłączenia stacjonarnego komputera PC do Internetu. W związku z licznymi telefonami od użytkowników z informacją, że chcieliby podłączyć do sieci więcej niż jeden komputer lub komputer typu laptop firma Netpoint złożyła zapytanie ofertowe do dostawcy sprzętu radiowego na dostawę urządzeń NetBox, które pozwalają na podłączenia za jego pośrednictwem dowolnej ilości komputerów stacjonarnych jak i laptopów poprzez kabel sieciowy UTP. Cena urządzeń typu NetBox jest cały czas negocjowana, lecz już na dzień dzisiejszy nie będzie ona wyższa niż 390 PLN brutto. Zastosowanie urządzenia typu Netbox posiada wiele dodatkowych zastosowań: pełni funkcję routera, dzięki czemu można za jego pomocą zbudować sieć domową, w której możliwe będzie współdzielenie zasobów dyskowych komputerów, udostępniania drukarek itp. Dodatkowym atutem Netbox'a jest sposób łączenia go z komputerem. Instalacja podstawowa, czyli antena + karta radiowa PCI połączone są ze sobą za pomocą kabla koncentrycznego, którego właściwości tłumienia sygnału pozwalają na użycie go na odcinku nie dłuższym niż 10 metrów. Należy, zatem pamiętać, że odległość pomiędzy zamontowaną na zewnątrz antena a komputerem z karta PCI nie może być większa niż ta wartość. Problem ten znika w przypadku zastosowania urządzenia Netbox ponieważ jest on podłączany do komputera za pomocą standardowego kabla sieciowego UTP, którego długość może wynosić nawet 200 metrów.
W przypadku nabycia przez użytkownika sprzętu odbiorczego we własnym zakresie firma Netpoint zobowiązana jest do uruchomienia dostępu do Internetu dla tego urządzenia po ówczesnym zarejestrowaniu adresu MAC interfejsu sieciowego. W tym celu należy dane urządzenie przedstawić pracownikowi Netpoint w momencie instalacji lub rejestracji w UmiG. Firma Netpoint nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne działanie sprzętu odbiorczego nabytego przez użytkownika we własnym zakresie w przypadku, gdy nie będzie od spełniał następujących wymagań:

  • Interfejs radiowy oparty na chipsecie Atheros
  • System zarządzający urządzeniem obsługuje funkcję „polling"
  • System pracuje w standardzie IEEE 802.11a

Wymagania stawiane użytkownikowi

Zgodnie z akceptowanym przez użytkownika regulaminem zobowiązany jest on do zastosowania się do następujących dyrektyw: udostępnienie pracownikowi P.U. Netpoint komputera PC w celu zainstalowania w nim karty radiowej, przygotowanie miejsca dla zamontowania anteny odbiorczej oraz umożliwienie pracownikowi P.U. Netpoint przeprowadzenie przewodu łączącego antenę z komputerem użytkownika. Mocowanie anteny może zostać wykonane do istniejącego już masztu rurowego dla anteny telewizyjnej lub na nowo zamontowanym maszcie rurowym o średnicy nieprzekraczającej 50mm. Warunkiem koniecznym dla poprawnego działania łącza internetowego jest zachowanie widoczności optycznej pomiędzy anteną kliencką a którymkolwiek z punktów nadawczych (lokalizacje punktów nadawczych zostały opisane powyżej).