To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Gminna Spółka Wodna w Ożarowie Mazowieckim
poniedziałek, 04 października 2010

Gminna Spółka Wodna w Ożarowie Mazowieckim
Pogroszew Kolonia
ul. Nowowiejska 97
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 886 299 750, 795 099 666

Skład zarządu:

Robert Ćmiel – Prezes 
Halina Smolińska  - Zastępca Prezesa
Jacek Stefaniak
Andrzej Piotrowski
Sławomir Wróblewski

Wszelkie informacje dot. przebudowy, remontów, drenaży, melioracji Gminna Spółka Wodna przyjmuje w każdy wtorek w godz. 12.00-16.00. Spotkania prosimy uzgodnić telefonicznie.

Spółka Wodna udziela informacji na temat pozwoleń na budowę i związanych z tym pozwoleń wodnoprawnych.

Celem działania Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim jest: utrzymanie i eksploatacja  urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (w tym konserwacja rowów melioracyjnych), zapewnienie racjonalnej gospodarki wodnej na użytkach rolnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych.

Przynależność do Gminnej Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim jest dobrowolna.

Zakres robót:
- odmulanie
- koszenie
- wycinanie zakrzaczeń