To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Brusy

Nazwa: Brusy
Kraj: Polska
Liczba mieszkańców: 13,911 tys.
Powierzchnia: 39,526 km2
Burmistrz: Witold Ossowski
www: http://www.brusy.pl/O gminie:

Brusy (kasz. Brusë lub Brësë, niem. Bruß, dawniej Bruski) - miasto na Kaszubach, w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brusy. Położone w Borach Tucholskich.

Według danych z 31 grudnia 2004 liczba ludności miasta wynosiła 4 517 mieszkańców.
W 1988 Brusy uzyskały prawa miejskie. Brusy są gminą szybko rozwijającą się. Położone na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 235 z drogą wojewódzką nr 236, z bezpośrednim połączeniem kolejowym z Chojnicami i Kościerzyną, posiadają duży potencjał gospodarczy, który z powodzeniem rozwijają i wykorzystują. Chociaż na terenie gminy przeważającą część stanowi drobna wytwórczość i rzemiosło, Brusy słyną w kraju i poza granicami z produkcji wysokiej klasy sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego (eksportowanego głównie do USA) i akcesoriów kowalstwa artystycznego.
W Brusach funkcjonuje również bardzo dobrze wyszkolona i wyposażona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona w 1995 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, wyjeżdżająca rocznie do kilkuset zdarzeń, ratując życie, zdrowie oraz dobytek mieszkańców miasta, jak i gminy.
W 2007 r. w Brusach odbył się IX Zjazd Kaszubów. W 2007 r. odbył się też Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dni Kultury Kaszubskiej, organizowany przez miejscowy zespół Krëbane już 13 raz. Impreza zgromadziła w tym roku około 20 zespołów zagranicznych z całego świata [3].

W Brusach znajduje się piękny modernistyczny kościół pw. Wszystkich Świętych.


Historia kontaktów partnerskich Gmin Brusy i Ożarów Mazowiecki.


15 października 2000 r., podczas poświęcenia ołtarza Stu Ośmiu Męczenników Drugiej Wojny Światowej w kościele Seminaryjnym i Parafialnym w Ołtarzewie, odbyła się uroczystość oddania Gminy Ożarów Mazowiecki w opiekę Błogosławionemu ks. Józefowi Jankowskiemu.
Błogosławiony ks. Józef Jankowski jest także patronem Gminy Brusy powiat chojnicki, województwo pomorskie. Jest tej gminie szczególnie bliski poprzez miejsce swojego urodzenia (wieś Czyczkowy k. Brus).

W czasie przygotowań do ustanowienia patrona Miasta i Gminy Brusy narodziła
się inicjatywa nawiązania kontaktu i współpracy Brus i Ożarowa Mazowieckiego.
16 października 2004 r. odbyły się uroczystości oddania tej Gminy w opiekę Błogosławionemu Józefowi Jankowskiemu, w których uczestniczyła delegacja samorządu Gminy Ożarów Mazowiecki na czele z Przewodniczącą Rady Miejskiej - Stanisławą Milej-Misztal.
16 października 2004 r. w Brusach, podpisano list intencyjny o współpracy między gminami Brusy i Ożarów Mazowiecki.

W dniach 15-16 października 2005 r. Gmina Ożarów Mazowiecki gościła delegację Gminy Brusy na czele z Panami Zbigniewem Łąckim - Przewodniczącym Rady Miejskiej i Jerzym Fijasem - Burmistrzem. 15 października, w obecności delegacji z Brus i władz samorządowych Ożarowa Mazowieckiego zostało podpisane porozumienie o współpracy Gmin. Strony zobowiązały
się do stosowania zasady równości i wzajemnych korzyści w dążeniu do osiągnięcia dobrobytu obydwu gmin oraz we współpracy w dziedzinach kultury, sztuki i nauki, techniki, gospodarki, sportu i turystyki.

16 października 2005 roku - w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Józefa Jankowskiego - odbyła się uroczysta Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, w której uczestniczyli samorządowcy i poczty sztandarowe obydwu gmin.

W czerwcu 2007 w uroczystościach z okazji Dni Ożarowa i obchodów nadania 40-lecia praw miejskich dla Ożarowa Mazowieckiego brał udział Burmistrz Brus Witold Ossowski.

W czerwcu 2008 w uroczystościach z okazji Dni Ożarowa i obchodów 650-lecia Pilaszkowa brał udział Burmistrz Brus Witold Ossowski i Sekretarz Gminy Brusy Pani Mariola Rodzeń.

W dniach 4-6 lipca 2008 roku podczas obchodów 20-lecia nadania praw miejskich
- w Brusach gościła delegacja samorządu Gminy Ożarów Mazowiecki w składzie Kazimierz Stachurski - Burmistrz, Dariusz Skarżyński - Zastępca Burmistrza oraz Andrzej Rostkowski
- Radny.

W dniach 16-18 października 2009 roku z okazji V rocznicy Nadania Patronatu Bł. Ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy, w Brusach gościła delegacja z Ożarowa Mazowieckiego w składzie: Blanka Jabłońska - Przewodnicząca Rady Miejskiej, Jolanta Kasztelan - Przewodnicząca Komisji ds. obywatelskich , Barbara Laska - Członek Komisji ds. obywatelskich i rewizyjnych, Krystyna Tenderenda - Członek Komisji ds. obywatelskich, Robert Kukułowicz - Przewodniczący Komisji ds. spraw budżetowych, Andrzej Rostkowski - Wiceprzewodniczący Komisji ds. budżetowych, Tadeusz Szmigiel - Przewodniczący Komisji ds. rewizyjnych, Lech Toruszewski - Członek Komisji ds. budżetowych, Kazimierz Stachurski - Burmistrz, Bożena Wronikowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Beata Magda - Kierownik Ref. Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Andrzej Kowalski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Piotr Manarczyk - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Bożena Żurek - Kierownik Referatu Administracji i Zaopatrzenia.

Wymiana kulturalna:

Zespół "Ożarowiacy" uczestniczył dwukrotnie w festiwalach Kultury Kaszubskiej:
- w XII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Brusach (25.07-30.07.2006)
- w XV Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Brusach (28.07-02.08.2009)

Zespół Ludowy Krëbane z gminy Brusy wystąpił w 2006 roku na Dożynkach Gminnych
w Płochocinie.

Harcerze z Gimnazjum w Płochocinie byli dwukrotnie - w roku 2004 i 2007 - na obozach letnich w Czernicy Gmina Brusy.