To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Burmistrz Ożarowa Maz.

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

 

Burmistrz Miasta i Gminy jako organ władzy wykonawczej w trakcie postępowania administracyjnego, podejmuje szereg czynności urzędniczych, o których informuje zainteresowane strony.
Ww. informacje przyjmują formę obwieszczeń, ogłoszeń lub zawiadomień.

Aktualną listę obwiszczeń, ogłoszeń lub zawiadomień znajduje się na stronie BIP Gminy Ożarów Mazowiecki.
Dla ułatwienia Państwu sposobu nawigacji na stronie BIP informacje przekazywane przez Urząd podzieliliśmy w następujący sposób:
Obwieszczenia - znajdują się tu obwieszczenia dot. toczących się postępowań administracyjnych głównie z zakresu Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.
Ogłoszenia - znajdują się tu ogłoszenia dotyczące rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze, najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz konkursy dla organizacji pozarządowych.
Decyzje środowiskowe - znajdują się tu decyzje środowiskowe wydawane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.
Zamówienia publiczne - znajdują się informacje o postępowaniach dotyczących udzielenia zamówień publicznych.