To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Dane statystyczne

Dane statystyczne na 31.12.2017 r.

Łącznie gminę zamieszkuje 22.916 mieszkańców /pobyty stałe/, w tym w mieście 10.700, a w gminie 12.216.

wg płci:

  • kobiety - 12.026
  • mężczyźni - 10.890

Gęstość zaludnienia – 321 osób/km2


 

Dane statystyczne na 31.12.2016 r.

Łącznie gminę zamieszkuje 22.467 mieszkańców /pobyty stałe/, w tym w mieście 10.519, a w gminie 11.948.

wg płci:

  • kobiety - 11.799
  • mężczyźni - 10.668

Gęstość zaludnienia – 315 osób/km2


Dane statystyczne na 31.12.2014 r.

Łącznie gminę zamieszkuje 21.748 mieszkańców /pobyty stałe/,

wg płci: - kobiety - 11.450
- mężczyźni - 10.298

Gęstość zaludnienia – 304 osoby/km2

2014


 Dane statystyczne na 31.12.2013 r.

Łącznie gminę zamieszkuje 21.347 mieszkańców /pobyty stałe/,

wg płci: - kobiety - 11.207
- mężczyźni - 10.140

Gęstość zaludnienia – 299 osób/km2


Dane statystyczne na 31.12.2012 r.

Łącznie gminę zamieszkuje 20.941 mieszkańców /pobyty stałe/,

w tym w mieście 9.695, a w gminie 11.246,
w tym w wieku produkcyjnym jest 13.389 /w tym: mężczyzn 6.804, kobiet - 6.585/

Gęstość zaludnienia – 294 osób/km2 


 Dane statystyczne na 31.12.2011 r.

Ogólna liczba ludności gminy wynosi 20.584 osób, w tym:
wg miejsca zameldowania:
- mieszkańcy miasta – 9.433
- mieszkańcy terenów wiejskich - 11.151
wg płci:- kobiety - 10.823
- mężczyźni - 9.761

Gęstość zaludnienia – 289 osób/km2

statyst-2012


Dane statystyczne na dzień 31.12.2010 r.

Ludność

Ogólna liczba ludności gminy wynosi 20.282 w tym:
- mieszkańcy miasta - 9.239
- terenów wiejskich - 11.043
- kobiety - 10.655
- mężczyźni - 9.627

Gęstość zaludnienia - 284 osób/km2.ludnosc


Dane statystyczne na dzień 31.12.2009 r.

Ludność


Ogólna liczba ludności gminy wynosi  19.607 w tym:
- mieszkańcy miasta - 8.761
- terenów wiejskich - 10.846
- kobiety - 10.314
- mężczyźni - 9.293

Gęstość zaludnienia - 275 osób/km2.

alt