To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Przebudowa ulicy Kierbedzia w Ożarowie Mazowieckim
poniedziałek, 10 czerwca 2013

20130605 114624 660Zakres przebudowy ul. Kierbedzia obejmuje:

- przebudowę ulicy (zmiana konstrukcji nawierzchni na asfaltową, zmiana szerokości jezdni, wykonanie chodników i zjazdów do poszczególnych posesji),

- przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego wraz z wymianą kabli energetycznych,

- odwodnienie ulicy z przebudową przepompowni ścieków.

Chodnik został usytuowany po stronie zachodniej, na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Kilińskiego z pasem zieleni przy krawędzi jezdni szerokości ok. 1,5 m, natomiast od ul. Kilińskiego do ul. Parkowej bez pasa zieleni. Wykonano miejsca postojowe o wymiarach 2,30x4,0 w tym dwa o wymiarach 6,00 x 2,50 m dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa drogi uwzględnia likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie krawężników obniżonych do 2 cm na przejściach dla pieszych. Elementami bezpieczeństwa ruchu są słupki odgradzające ruch pieszy od ruchu kołowego przy skrzyżowaniach (do wykonania) oraz oznakowanie pionowe i poziome.

W ramach przebudowy uzyskano poniższe parametry charakteryzujące drogę:

 • klasa drogi "D" (dojazdowa)
 • długość ulicy 412,53 m
 • szerokość pasa drogowego 14,00 - 16,00 m
 • prędkość projektowa: 40 km/h
 • szerokość podstawowa pasa ruchu: 2,75 m
 • ilość pasów ruchu w przekroju podstawowym: 2
 • szerokość ulicy podstawowa 5,50 m
 • spadki poprzeczne nawierzchni 2,0 %
 • szerokość chodników 1,5 m
 • spadek poprzeczny chodników 2%
 • pasy zieleni - trawniki szerokości 1,50 m
 • projektowany okres eksploatacji nawierzchni KR3 - 20 lat.

Ostateczny termin zakończenia budowy przypada na 30 września 2013 r. Do dnia dzisiejszego prace zostały wykonane już w 90 %.

Ulica Kierbedzia jest jedną z wielu przebudowywanych dróg bezpośrednio łączących się z ulicą Poznańską, posiadającą regulacje ruchu na tym skrzyżowaniu sygnalizacją świetlną. Wykonana kanalizacja deszczowa umożliwia odwodnienie innych dróg w Osiedlu Ołtarzew, które będą przebudowywane w przyszłości. Inwestycja ta znacznie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów, w szczególności dojazdu i dojścia obiektów użyteczności publicznej (szkoły podstawowej, przychodni weterynaryjnej, boisk sportowych „Ambra”, cmentarza, kościoła i seminarium duchownego).

000.jpg
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
20130605_114624_660.jpg