To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.energetyka-ozarow.pl
  
 
Dyrekcja i Dział Administracyjny
tel. (22) 722 41 70, lub (22) 722 40 00 
 
 
Dział Techniczno Rozliczeniowy
ul. Partyzantów 37
tel. (22) 722 25 49
 
 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
ul. Kapucka
tel. (22) 722 13 74
  
Telefony alarmowe:
602 379 016
501 273 293
 

Dyrektor
Jacek Ordakowski

tel. (22) 722 41 70, (22) 434 36 60

Cele i zadania Energetyki Ożarów Mazowiecki zawarte są w Statucie Energetyki, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr 131/07 z dnia 28 listopada 2007 roku.

Uchwała Nr XLVI/472/17 z 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej na "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim" oraz nadania statutu