To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Felicje
Nagroda Honorowa FELICJA - Laureaci
czwartek, 24 maja 2012

ROK

KATEGORIA

LAUREACI

2003

OSOBA

INSTYTUCJA

Pan Tadeusz Karaś

I Oddział Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

2004

OSOBA

INSTYTUCJA

Pan Janusz Orsik

Zarząd i Członkowie Miejsko-Gminnego Związku OSP

2005

OSOBA

 

INSTYTUCJA

Ksiądz Zygmunt Rutkowski
Ksiądz Stanisław Martuszewski

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów w Ołtarzewie
 Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

2006

OSOBA

INSTYTUCJA

Państwo Izabela i Grzegorz Ambroziak

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ożarów"

2007

OSOBA

INSTYTUCJA

Pan Tadeusz Staniszewski

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

2008

OSOBA

INSTYTUCJA

Państwo Zofia i Zbigniew Wójcikowie

Peri Polska Sp. z o.o.

2009

OSOBA

INSTYTUCJA

ks. Edward Sobieraj

Bejo Zaden Polska Sp. z o.o.

2010

OSOBA

INSTYTUCJA

Andrzej Bartkowski

Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa

2011

OSOBA

INSTYTUCJA

Pan Stefan Lewandowski

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich

2012

OSOBA

INSTYTUCJA

Lucyna Bielecka

Chór Kameralny Ab Imo Pectore

2013

 OSOBA

INSTYTUCJA

Stanisława Milej – Misztal

VIGO System S.A.

2014

 OSOBA

INSTYTUCJA

Kazimierz Kuśmierczyk

Klub Sportowy "Ożarowianka"

2015

 OSOBA

INSTYTUCJA

Agnieszka Przybyszewska

Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicach

2016

OSOBA

INSTYTUCJA

ks. Stanisław Drajczyk

Pallotyńskie Nutki

2017

OSOBA

INSTYTUCJA

Marek Pytkowski

Zespół Ludowy „Ożarowiacy”
 
Nagroda Honorowa FELICJA
czwartek, 24 maja 2012

felicja_biae-to Nagroda honorowa Felicja przyznawana jest osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju
Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

 Została ustanowiona uchwałą Nr 48/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003 roku.

 Nagroda ma formę statuetki, nawiązującej do herbu Miasta i Gminy, przedstawiającej czterolistną koniczynę na kamiennym cokole.

 


Regulamin przyznawania nagrody honorowej FELICJA:

 1/ Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody honorowej przysługuje:

- Burmistrzowi,

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej,

- Grupie 5 Radnych,

- Grupie 50 mieszkańców Gminy,

2/ Zgłaszanie kandydatury wraz z pisemnym uzasadnieniem, należy złożyć w sekretariacie Burmistrza do dnia 1 maja każdego roku.

3/ Kapitułę nagrody honorowej tworzy zespół w składzie:

- Burmistrz – Przewodniczący Kapituły,

- Przewodniczący Rady Miejskiej,

- Przewodniczący Klubów Radnych,

- Proboszcz parafii Ożarowskiej,

- laureaci nagrody z dwóch ostatnich lat.

4/ Kapituła w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru osoby lub instytucji i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyznanie nagrody.

5/ Statuetkę z dyplomem wręczają wyróżnionej osobie Burmistrz - Przewodniczący Kapituły i Przewodniczący Rady Miejskiej, w trakcie obchodów dorocznego święta Gminy Ożarów Mazowiecki.

 
Felicje 2012
czwartek, 26 kwietnia 2012

felicjeSzanowni Państwo,

Tradycją naszej Gminy jest coroczne przyznawanie Felicji – nagrody honorowej nadawanej osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych oraz grupie 50 mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur.
Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Kolejowa 2, Sekretariat Burmistrza – pok. 102 w terminie do dnia 1 maja 2012 r.

Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

druk_zgłoszenia_Felicje_2012

 
Honorowe Nagrody Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Felicje 2011 przyznane
środa, 29 czerwca 2011

Felicje_2011_517 czerwca  br. w Centrum Konferencyjnym Baccara odbyła się Uroczysta Gala, podczas której, Burmistrz Paweł Kanclerz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Blanka Jabłońska wręczyli Honorowe Nagrody Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki FELICJE 2011. Kapituła Nagrody Honorowej Miasta przyznała to wyróżnienie w dwóch kategoriach. W kategorii „Instytucja” – Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Edukacji Dzieci Wiejskich przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie, którego prezesem jest p. Tadeusz Pytkowski. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie oświatowej placówki publicznej i dzięki zaangażowaniu członków szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a poziom nauczania zapewnia wychowankom miejsca w renomowanych szkołach gimnazjalnych. Aktywność Stowarzyszenia umożliwiła stworzenie warunków rozwoju zawodowego również dla nauczycieli poprzez uczestnictwo w stażach zagranicznych w Holandii, Walii, Finlandii. Organizacja czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej organizując wiele ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i dorosłych.

W kategorii „osoba” nagroda przypadła panu Stefanowi Lewandowskiemu doktorowi nauk humanistycznych. Kronikarzowi Ziemi Ożarowskiej, który jest autorem opracowania „Dzieje Ziemi Ożarowskiej” – publikacji stanowiącej źródło wiedzy o historii, dziejach i przynależności do tej ziemi. W dorobku naukowym Pana Stefana Lewandowskiego znajdują się takie publikacje jak: „Dzieje majątków ziemskich w Kręczkach i Kaputach”, „Dyskryminacja chłopów przez komunistów w Polsce Ludowej”, „Pracownicy poczty i telekomunikacji w latach drugiej wojny i okupacji”.

 

Więcej…
 
Felicje 2011
wtorek, 19 kwietnia 2011

felicja_biae-toSzanowni Państwo,

Tradycją naszej Gminy jest coroczne przyznawanie Felicji - nagrody honorowej nadawanej osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje: Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, grupie 5 radnych oraz grupie 50 mieszkańców.

Zachęcam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur. Wnioski wraz z pisemnym uzasadnieniem należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2, sekretariat Burmistrza - pok. 102 w terminie do dnia 1 maja br.

Paweł Kanclerz - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3