To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
GDOŚ

Obwieszczenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Zawiadomienie DOOŚ-oaII.4200.2.2013.mk.3 o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r., znak DOOŚidk-452/167/442/09.

Zawiadomienie D00śoaII.4201.8.2012.EK.19 w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2012 r., znak: WOOŚ-II.4201.3.201 l.TS, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego".