To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
W tym roku po raz pierwszy Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
przyznała tytuł: "Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki"
wtorek, 30 maja 2017

IMG 3043W dniu 26 maja przychylając się do wniosku Kapituły Rada Miejska uchwałą Nr XLI/414/17 przyznała tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Ożarów Mazowiecki" panu Leszkowi Stachlewskiemu.

Pan Leszek Stachlewski jest związany ze Strażą Pożarną od 1956 roku do dzisiaj. Obecnie jest Komendantem Miejsko-Gminnym Straży Pożarnych w Ożarowie Mazowieckim. W czasie swojej kariery strażackiej uczestniczył w ponad pięciu tysiącach akcji ratowniczo-gaśniczych. Odznaczony m.in. Odznaką Strażak Wzorowy, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Brązowym i Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Pan Leszek Stachlewski jest od wielu lat zaangażowany w służbę strażaka, cieszy się autorytetem wśród młodych druhów strażaków. Poświęcenie, pasja, narażanie własnego zdrowia i życia dla ratowania mieszkańców gminy i ich majątków, praca na rzecz gminy, honorowe oddawanie krwi dla potrzebujących ale również skromność i bezinteresowność w swoich działaniach w pełni uzasadniają przyznanie tego zaszczytnego tytułu panu Leszkowi Stachlewskiemu.

Serdecznie gratulujemy

IMG_3031.jpg
IMG_3032.jpg
IMG_3034.jpg
IMG_3035.jpg
IMG_3037.jpg
IMG_3041.jpg
IMG_3042.jpg
IMG_3043.jpg
IMG_3044.jpg
IMG_3046.jpg
IMG_3049.jpg
IMG_3054.jpg
IMG_3056.jpg
IMG_3069.jpg
IMG_3073.jpg
IMG_3076.jpg