To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Miejska Komisja Wyborcza
Obwieszczenie
piątek, 31 października 2014

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 27 października 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Ożarowie Mazowieckim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego:

 1. KANCLERZ Paweł Jacek, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Ożarów Mazowiecki, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

 Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Ożarowie Mazowieckim
Beata Migda

 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
poniedziałek, 27 października 2014

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 21 października 2014 r.
wtorek, 21 października 2014

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 22 października 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 na III p., odbędzie się losowanie na członków komisji obwodowej Nr 1 (z siedzibą w Przedszkolu nr 1 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Ożarowskiej 34) oraz losowanie numerów list dla komitetów wyborczych.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Ożarowie Mazowieckim
Beata Migda

 
OBWIESZCZENIE
czwartek, 16 października 2014

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 15 października 2014 r.

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w okręgach wyborczych nr: 2,3,6,8,11,14 zostało zarejestrowanych tylko po jednej liście kandydatów na radnych do Rady Miejskiej, w związku z tym, na podstawie art. 434 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborów na radnych w tych okręgach nie przeprowadza się.

W w/w obwodach odbędą się wybory na:

 • Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,
 • Radnych do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • Radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Migda

 
Harmonogram Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
w dniach 09.10-17.10.2014 r.
czwartek, 09 października 2014

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej

w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 09 października 2014 roku

o harmonogramie dyżurów członków Komisji od dnia 09 października 2014 r. do dnia 17 października 2014 r. w sprawie rejestracji list kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 478 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.112 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, I p. pok. Nr 105 (tel. (22) 731 32 65).

Harmonogram dyżurów od dnia 09 października 2014 r. do dnia 17 października 2014 r.:

 • 09 października 2014 r.     - godz. 16.00 - 18.00
 • 13 października 2014 r.     - godz. 12.00 - 14.00
 • 15 października 2014 r.     - godz. 16.00 - 18.00
 • 17 października 2014 r.     - godz. 16.00 - 24.00

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Beata Migda

 
Uchwała Rady Miejskiej
czwartek, 09 października 2014

Uchwała Nr LVII/561/14 Rady Miejskiej W Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo -Leczniczym w Pilaszkowie.

 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
środa, 08 października 2014

Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza informuje, że do wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w okręgach nr: 2, 3, 6, 8, 11, 14 zgłoszono w ustawowym terminie tj. do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00 tylko po jednej liście kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

W związku z tym, Miejska Komisja Wyborcza w Ożarowie Mazowieckim wzywa pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 2, 3, 6, 8, 11, 14 w terminie 5 dni tj. do dnia 13 października 2014 r. (poniedziałek).

Komisja pełni dyżury w dniach: 09.10.2014 r. – godz. 14.00 – 16.00, 13.10.2014 r. – godz. 15.00 – 17.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2, I p. pokój nr 105.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Ożarowie Mazowieckim
Beata Migda

 
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej
wtorek, 30 września 2014

skład Miejskiej Komisji Wyborczej

 
Harmonogram Dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 30.09 - 07.10.2014 r.
wtorek, 30 września 2014

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, I p. pok. Nr 105 (tel. (22) 731 32 65).

Harmonogram dyżurów od dnia 30 września 2014 r. do dnia 7 października 2014 r.:

 • 30 września 2014 r.                    - godz. 14.00 - 16.00
 • 01 października 2014 r.              - godz. 10.00 - 14.00
 • 02 października 2014 r.              - godz. 16.00 - 18.00
 • 03 października 2014 r.              - godz. 10.00 - 14.00
 • 06 października 2014 r.              - godz. 16.00 - 18.00
 • 07 października 2014 r.              - godz. 16.00 - 24.00

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Beata Migda