To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacje
Nabór wniosków o dopłatę do biletu w ramach „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”
poniedziałek, 28 maja 2018

Przypominamy posiadaczom Ożarowskiej Karty Rodziny 3+, że od 1 do 10 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków o dopłatę do biletów (imiennych, długookresowych – miesięcznych lub kwartalnych, zakupionych na dojazd dziecka do szkoły średniej lub wyższej).

Wnioski należy składać wraz z załącznikami – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków uzyskania dopłaty:

pdfUCHWAŁA__448-17_z_31.08.2017

pdfZarządzenie_Nr_B.0050.179.2017

docxWniosek_o_doplate_do_biletu

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego

 
Nabór wniosków o dopłatę do biletu w ramach „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”
wtorek, 28 listopada 2017

nowa kartaOd 1 do 10 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków o dopłatę do biletu w ramach „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”. Dopłata w wysokości 20% kosztów biletu długookresowego (miesięcznego lub kwartalnego) zakupionego w celu dojazdu do szkoły średniej lub wyższej przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych, zamieszkałym na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, posiadającym Ożarowską Kartę Rodziny 3+.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków uzyskania dopłaty:

Urząd Miejski
Wydział Spraw Społecznych

 
Nowe ulgi dla posiadaczy „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”
piątek, 22 września 2017

nowa karta okr21 września 2017 r. weszła w życie Uchwała Nr XLIV/448/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r., wprowadzająca dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki dopłaty do imiennego biletu długookresowego (miesięcznego lub kwartalnego) w wysokości 20% kosztów biletu zakupionego w celu dojazdu do szkoły średniej lub wyższej.

Więcej…
 
Zmiany w Programie „Ożarowska Karta Rodziny 3+”
środa, 22 lutego 2017

karta rodziny 3ver2-OST-2W związku z wejściem w życie Uchwały Nr XXXIII/353/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki:

  • wydłuża się okres przysługiwania „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” z 24 do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje;
  • „Ożarowska Karta Rodziny 3+” wydawana będzie na okres do trzech lat.

Szczegółowe warunki przyznawania, wydawania i korzystania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” określa Zarządzenie Nr B.0050.46.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi drukami wniosków, nowym wzorem „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” i zasadami przyznawania Kart.

Do pobrania:

  1. UCHWAŁA 353-16 z 26.01.2017
  2. Zarządzenie Nr B.0050.46.2017
  3. Nowy wzór karty
  4. Wniosek o wydanie OKR3+ 2017
  5. Wniosek o przedlużenie ważności OKR3+ 2017

Wydział Spraw Społecznych

 
Nieodpłatna pomoc prawna w Ożarowie Mazowieckim
środa, 04 stycznia 2017

infografika caly system 1Od stycznia 2017 roku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki działa punkt pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Zgodnie z w/w ustawą stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalu udostępnionym przez gminę.

Więcej…
 
Kolejne zniżki w ramach Programu „Ożarowska Karta Rodziny 3+”
wtorek, 24 listopada 2015

24 listopada 2015 r. wchodzi w życie UCHWAŁA NR XIV/134/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 8 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 8921), wprowadzająca dodatkowe zniżki dla posiadaczy Ożarowskich Kart Rodziny 3+:

20% zniżki od ceny wyżywienia w przedszkolach publicznych i Żłobku Miejskim prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.

Więcej…
 
Zaproszenie dla Przedsiębiorców do udziału w Programach: Karta Dużej Rodziny i Ożarowska Karta Rodziny 3+
poniedziałek, 20 lipca 2015

W związku z wejściem w życie w dniu 2 stycznia 2015 r. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863) Wojewoda Mazowiecki proponuje przyłączenie się do kręgu podmiotów umożliwiających dostęp rodzinom wielodzietnym do towarów, usług i innych form Państwa działalności na szczególnych, preferencyjnych warunkach.

Szczegółowe informacje o Karcie Dużej Rodziny znajdują się na stronach www.mazowieckie.pl i www.rodzina.gov.pl.

Idea Karty Dużej Rodziny realizowana jest od 16 czerwca 2014 r., aktualnie w oparciu o ww. ustawę. Do 31 grudnia 2014 r. na Mazowszu wydano 84 328 Kart dla 15 815 rodzin.

Do pobrania:

Jednocześnie zachęcamy do przystąpienia do Programu Ożarowska Karta Rodziny 3+, która została wprowadzona przez samorząd Ożarowa Mazowieckiego w 2013 r. z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych i kształtowaniu ich pozytywnego wizerunku.

Program ma charakter otwarty tzn. wszyscy, którzy chcą zostać jego Partnerami, mogą to uczynić na każdym etapie funkcjonowania Programu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  http://www.ozarow-mazowiecki.pl/partnerzy-programu/blog.

 
Podziękowania
czwartek, 03 lipca 2014

karty 26.05.2014-1 pdf

 
Informacja
piątek, 04 kwietnia 2014

W związku z licznymi pytaniami informujemy ponownie, że zgodnie z §3 ust. 1 i §4 ust. 1 Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” wnioski o wydanie/przedłużenie „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2.

Odbiór Kart odbywa się w Urzędzie Miejskim, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312.

Wydział Spraw Społecznych

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2