To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacje - Wybory
Postanowienie Komisarza Wyborczego
czwartek, 27 listopada 2014

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 477 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Warszawie postanawia:

  1. Zwołuje się pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim na kadencję 2014 - 2018 w celu złożenia ślubowania zarówno przez radnych jak i przez nowo wybranego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.
  2. Termin sesji wyznacza się na dzień 28 listopada 2014 r., na godz. 16.00.

I sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Domu Kultury "Uśmiech" przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim.

Załącznik:

 
Wyniki wyborów w Ożarowie Mazowieckim
środa, 19 listopada 2014

Frekwencja w gminie Ożarów Mazowiecki wyniosła: 43,54%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania: 17452
Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania: 7599

Więcej…
 
Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych
poniedziałek, 27 października 2014

W załączniku prezentujemy listę Członków Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z siedzibami Komisji.

Załącznik:

 
Informacja dla kandydatów startujących w wyborach samorządowych
poniedziałek, 20 października 2014

Wybory samorządowe wymagają podjęcia decyzji zarówno przez wyborców jak i kandydatów. Z myślą o kandydatach chcących przedstawić swój program chcemy udostępnić łamy Informatora Ożarowskiego, który dociera do szerokiego grona wyborców na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Informator Ożarowski z prezentacjami wyborczymi zostanie wydany około 7 listopada 2014 r. Dla każdego kandydata przewidujemy format 1/4 strony A4 (kolor). Odpłatność takiej prezentacji – po kosztach druku – 70,00 zł.

Materiał (opracowany graficznie) do zamieszczenia w Informatorze należy przesłać w formacie PDF lub JPG, wymiary prezentacji 99 mm x 142,5 mm do dnia 22 października br. na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt w sprawie prezentacji wyborczych - Redakcja Informatora Ożarowskiego, tel. 22 731 32 28 lub 22 731 32 57

 
Zarządzenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
środa, 15 października 2014

Zarządzenie Nr B.005.165.2014 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

 
Informacja Komisarza Wyborczego
poniedziałek, 25 sierpnia 2014

W dniu 21 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych, które ma się ukazać w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2014 r. Z tym dniem formalnie rozpocznie się kampania wyborcza (art. 104 Kodeksu wyborczego).

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można składać od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów tj. od 27 sierpnia 2014 r. do 8 września 2014 r. w godz. urzędowania od 8.15 do 16.15 w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 (gmach Urzędu Wojewódzkiego) wejście „B" parter.

Więcej…
 
Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach
piątek, 22 sierpnia 2014
 
 
 
 
 
Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
piątek, 22 sierpnia 2014

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 
Informacje ogólne
piątek, 22 sierpnia 2014

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja rad ulegnie zakończeniu w dniu 21 listopada 2014 r. Zatem wybory zarządzone muszą zostać na dzień 16 listopada 2014 r.

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Prezes Rady Ministrów zarządza łącznie z wyborami do rad gmin.

Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Zatem dopiero przyjęcie przez właściwy organ wyborczy, tj. przez Państwową Komisję Wyborczą lub komisarza wyborczego zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że komitet wyborczy może wykonywać czynności związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Komitety wyborcze, które uzyskają postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

Przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na radnych (np.: zbierać podpisów poparcia dla list kandydatów na radnych), oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.