To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacje
Nabór kandydatów do składu obwodowych Komisji
do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim
poniedziałek, 08 maja 2017

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że w terminie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych Komisji do spraw Referendum.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
 2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki,
 4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Więcej…
 
Nabór kandydatów do składu obwodowych Komisji
do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim
poniedziałek, 08 maja 2017

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że w terminie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych Komisji do spraw Referendum.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
 2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki,
 4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Więcej…
 
Nabór kandydatów do składu Miejskiej Komisji
do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim
piątek, 28 kwietnia 2017

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że w terminie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
 2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki,
 4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Formularz zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim: www.ozarow-mazowiecki.pl - zakładka "Referendum gminne 2017 - Informacje".

Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim w godzinach pracy Urzędu.

Więcej…
 
INFORMACJA
czwartek, 27 kwietnia 2017

 NIC  o  NAS  bez  NAS

 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki,

Referendum gminne dotyczące objęcia Gminy Ożarów Mazowiecki przez m.st. Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, zostanie przeprowadzone
4 czerwca 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W referendum gminnym odpowiedzą Państwo na pytanie „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej „NIE”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Więcej…
 
Spotkania w Centrum Inicjatyw Społecznych
czwartek, 27 kwietnia 2017

REFERENDUM CIS- plakat2

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4