To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacje
Kalendarz spotkań w sprawie Referendum Gminnego
wtorek, 16 maja 2017

NIC o NAS bez NAS

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli zapraszają Mieszkańców na spotkania w sprawie przedmiotu referendum gminnego zarządzonego na 4 czerwca 2017 roku.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

KALENDARZ SPOTKAŃ

W SPRAWIE REFERENDUM GMINNEGO

DATA

SOŁECTWO/OSIEDLE

MIEJSCE SPOTKANIA

18 maja 2017 r.

godz. 18.00

Macierzysz

Szeligi

Avilla – Dom Bankietowy

ul. Szeligowska 5

18 maja 2017 r.

godz. 20.15

Bronisze

Mory

Jawczyce

Filia Domu Kultury w Broniszach

ul. Przyparkowa 15

19 maja 2017 r.

Godz. 19.00

Myszczyn

Pilaszków

Orły

Święcice

Płochocin Wieś

Wolskie

Budynek Straży Pożarnej w Święcicach

ul. Warszawska 53

23 maja 2017 r.

godz. 18.00

Os. Ołtarzew

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Lipowa 11

25 maja 2017 r.

godz. 19.00

Piotrkówek Duży

Piotrkówek Duży

ul. Świerkowa 18

 

 
Prawo do głosowania przez pełnomocnika
piątek, 12 maja 2017

Niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum lokalnym, o których mowa w części informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby wpisane do stałego rejestru wyborców w Ożarowie Mazowieckim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w Ożarowie Mazowieckim.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji ds. referendum lokalnego właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

Więcej…
 
Prawo do głosowania korespondencyjnego – zgłoszenie do 15 maja 2017 r.
piątek, 12 maja 2017

Głosować korespondencyjnie w referendum lokalnym mogą tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, które są uprawnione do udziału w referendum lokalnym tj. wpisane do stałego rejestru wyborców (posiadające zameldowanie na pobyt stały w Gminie Ożarów Mazowiecki oraz wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek na podstawie decyzji Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego).

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum lokalnym Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego do 15 maja 2017 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej (na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum lokalnym, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.

Więcej…
 
Informacja
piątek, 12 maja 2017

Szanowni Państwo

W dniach od 15 maja do 29 maja 2017 r.  każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Sprawdzenia można dokonać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul.Poznańska 165, pok. 310, w godz. pracy tut. Urzędu.

 
Kalendarz spotkań w sprawie Referendum Gminnego
poniedziałek, 08 maja 2017
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli zapraszają Mieszkańców na spotkania w sprawie przedmiotu referendum gminnego zarządzonego na 4 czerwca 2017 roku.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

KALENDARZ SPOTKAŃ

W SPRAWIE REFERENDUM GMINNEGO

DATA

SOŁECTWO/OSIEDLE

MIEJSCE SPOTKANIA

8 maja 2017 r.

godz. 18.00

Os. RSM Bloki

Os. Zientarówka

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szkolna 2

8 maja 2017 r.

godz. 20.15

Os. Kabel

Ożarów Wieś

Klub Sportowy Ożarowianka

ul. Poznańska 123

9 maja 2017 r.

godz. 18.00

Os. Płochocin Północny

Os. Płochocin Południowy

Os. Józefów

Os. Wolica

Gimnazjum w Płochocinie

ul. Lipowa 3

9 maja 2017 r.

godz. 20.15

Piotrkówek Mały

Strzykuły

Wieruchów

Piotrkówek Mały

ul. Pogodna 54

10 maja 2017 r.

godz. 20.15

 

Os. Franciszków

Budynek Straży Pożarnej

w Ożarowie Mazowieckim

ul. Strażacka 1

11 maja 2017 r.

godz. 18.00

Duchnice

Konotopa

Os. Mickiewicza

Szkoła Podstawowa w Duchnicach

ul. Duchnicka 25

11 maja 2017 r.

godz. 20.15

Umiastów

Pogroszew

Pogroszew Kolonia

Kręczki Kaputy

Szkoła Podstawowa w Umiastowie

ul. Umiastowska 74

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4