To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Obwieszczenia Inne
wtorek, 28 kwietnia 2015

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.6621.50.2017.AN.2

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.3.6621.79.2017.ML 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.1.6621.28.2017.AN

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.1.6621.28.2017.AN.3

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

Postanowienie GIS-HŚ-NS-0262-3 z dnia 18.11.2015 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24.08.2015 r. (znak: GIS-HŚ-NS-0262-1/EK/15/5) odmawiającym stwierdzenia nieważności postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 29.04.2008 r. (znak: ZNS.713-45-2/08JBG), uzgadniającego przedsięwzięcie polegające na budowie ul. Gierdziejewskiego w Warszawie, utrzymuję zaskarżone postanowienie w mocy

Postanowienie GIS.HŚ.NS.0262.1.EK.15.5 z dnia 24.08.2015 w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, z dnia 29.04.2008 r. (znak: ZNS.713-45-2/08JBG), uzgadniającego przedsięwzięcie polegające na budowie ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

Zawiadomienie GIS.HŚ.NS.0262.1.EK.15.3 z dnia 15.07.2015 o zmianie terminu rozprawy Pana Piotra Ziębory na 31.08.2015 r.

Informacja ZŚ.6341.44.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Panattoni Construction Europe

Zawiadomienie GIS.HŚ.NS.0262.1.EK.15 o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Piotra Ziębory z dnia 15.05.2015 r.

Ogłoszenie INs 390/15 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 173/1

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do dłużnika: Jerzy Lewczuk, Agnieszka Lewczuk położonej w Święcicach (Komornik Sądowy w Pruszkowie)

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ułamkowej części nieruchomości (Komornik Sądowy w Pruszkowie)

ŚR.6341.13.2015.BK - Starostwo Powiatowe NDW zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego