To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Dobór kolektorów słonecznych
piątek, 01 lipca 2016

Informacje dotyczące doboru instalacji kolektorów słonecznych do potrzeb indywidualnych

Najważniejszym kryterium doboru instalacji jest zużycie ciepłej wody w obiekcie, szacowane na podstawie liczby osób mieszkających w danej lokalizacji. Dobrze dobrana instalacja może dostarczać duże ilości energii i zapewnić długą żywotność systemu. W przypadku dobrania instalacji do niewłaściwie podanej liczby użytkowników, może dochodzić do sytuacji, w których woda jest niedogrzewana, nawet w okresie letnim (w przypadku podania zbyt małej liczby osób) lub instalacja solarna często przegrzewa się, co wydatnie zwiększa liczbę awarii oraz skraca żywotność instalacji (w przypadku podania zbyt dużej liczby osób).

Po wyrażeniu chęci przystąpienia do projektu, każdy z Mieszkańców – Uczestników Projektu zostanie odwiedzony przez projektantów w celu dobrania rozwiązań indywidualnych, dostosowanych do warunków technicznych w obiektach. Dzięki indywidualnemu podejściu można wraz z Mieszkańcami wybrać najlepsze rozwiązanie, optymalne pod względem wydajności oraz dostosowane do życzeń i preferencji użytkowników.

Dla uzyskania jak największej wydajności instalacji solarnej najistotniejsze jest miejsce i sposób zamontowania kolektora słonecznego. Kąt nachylenia kolektorów, w stosunku do płaszczyzny poziomej, jest bardzo ważny ze względu na różną wysokość słońca w zależności od pory dnia oraz pory roku. Uznaje się, że w Polsce najbardziej optymalnym nachyleniem kolektorów słonecznych, ze względu na uzyski energii w przekroju całego roku, jest kąt 45˚. Dlatego w przypadku montażu kolektorów słonecznych na dachach o zbyt małym nachyleniu, stosuje się konstrukcje korygujące kąt montażu kolektorów. Można przyjąć, że kolektory słoneczne mogą być montowane bez konstrukcji korygującej na dachach o pochyłości w granicach 25˚-60˚. W takim przypadku wydajność instalacji spada tylko o kilka procent w porównania do optymalnego nachylenia. Na rysunku poniżej symbolem α oznaczono kąt nachylenia kolektorów.

rys1

rys2

Drugim istotnym parametrem jest azymut, czyli zwrócenie kolektorów w stosunku do południa. Kolektory słoneczne powinny być usytuowane w taki sposób, by były zorientowane jak najbliżej kierunku południowego. Odchylenie ich od południa do 30 stopni nie wpływa znacząco na wydajność. Azymut przekraczający 30-45 stopni to spadek wydajności o około 5-15%. Większe odchylenie dopuszcza się tylko w szczególnych przypadkach.

Przy podejmowaniu decyzji o miejscu montażu kolektorów słonecznych należy znaleźć płaszczyznę o wystarczającej powierzchni w optymalnej lokalizacji. Poniżej zamieszczono wstępny dobór liczby kolektorów oraz rozmiar potrzebnej powierzchni dla ich montażu. Doboru dokonano ze względu na liczbę mieszkańców:

- 1-4 osób – 2 kolektory słoneczne – powierzchnia pod montaż kolektorów – około 6 m2  

- 5-6 osób – 3 kolektory słoneczne – powierzchnia pod montaż kolektorów – około 8,5 m2

- 7-8 osób – 4 kolektory słoneczne – powierzchnia pod montaż kolektorów – około 11,5 m2

- powyżej 9 osób – 5 kolektorów słonecznych – powierzchnia pod montaż kolektorów – około 14 m2

rys3-1

W zależności od warunków technicznych panujących w budynku, można zastosować wiele sposobów montażu kolektorów słonecznych:

-        Montaż na dachu pochyłym.

-        Montaż w połaci dachu.

-        Montaż na dachu płaskim (wraz z konstrukcja korygującą nachylenie dachu).

-        Montaż na konstrukcji wolnostojącej w terenie.

-        Montaż na elewacji budynku.

Pozostałe elementy instalacji solarnej montuje się wewnątrz budynku w odpowiednim pomieszczeniu technicznym (najczęściej kotłownia), które powinno spełniać kilka podstawowych wymagań:

-        Odpowiednia wysokość pomieszczenia (najczęściej około 2 m, wartość ta może się zmieniać w zależności od zastosowanego zasobnika).

-        Odpowiednia wytrzymałość stropu/płyty na której ustawiony jest zasobnik solarny (masa napełnionego zasobnika wynosi od 400 kg do nawet 1000 kg, w zależności od jego pojemności).

-        Stabilne i trwałe podłoże, umożliwiające utrzymanie czystości.

-        Temperatura panująca w pomieszczeniu nie może spadać poniżej 5˚C przez cały rok.

-        Brak nadmiernej wilgotności oraz okresowego zalewania podłoża.