To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Kolektory słoneczne
Wykorzystanie energii słonecznej
piątek, 01 lipca 2016

energia

Dlaczego warto korzystać z energii słonecznej?

Słońce jest źródłem ogromnej ilości energii, która jest odnawialna i darmowa.

Zasoby innych nośników energii ze źródeł nieodnawialnych w niedalekiej przyszłości ulegną wyczerpaniu i już teraz powinniśmy intensywnie zwiększać wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, w tym przede wszystkim źródeł odnawialnych, bezpiecznych dla naszego otoczenia. Szacunkowy okres eksploatacji tradycyjnych żródeł energii to: węgiel kamienny 200 lat, węgiel brunatny 300 lat, ropa naftowa 40 lat, gaz ziemny 55 lat. Słońce będzie dla nas świecić jeszcze przez około 5 miliardów lat!

Wykorzystywanie energii odnawialnej w sposób znaczący poprawia stan środowiska naturalnego, a przede wszystkim wpływa na poprawę jakość powietrza w naszym najbliższym otoczeniu i przyczynia się do walki z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi.

Wykorzystanie energii odnawialnej w Województwie Mazowieckim według danych z 2012 roku to tylko 7,7%. Oznacza to, że istnieje duży potencjał na poprawę w tym zakresie. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. opisano plany dotyczące osiągnięcia stopnia wykorzystania energii odnawialnej na poziomie 20% w krajach członkowskich w roku 2020. Na skutek prowadzonych negocjacji, Polska zobowiązała się do osiągnięcia wskaźnika 15% w roku 2020.

Więcej…
 
Instalacje kolektorów słonecznych
piątek, 01 lipca 2016

mapa1

Rys. 1 Średnie roczne sumy usłonecznienia  

mapa2

Rys. 2 Roczne promieniowanie całkowite

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii

Kluczowe znaczenie w aspekcie możliwości wykorzystania energii słonecznej mają warunki panujące w danej lokalizacji, a przede wszystkim usłonecznienie i natężenie promieniowania słonecznego. Rozkład tych parametrów na terytorium Polski przedstawiony jest na Rys. 1 i 2. Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest na obszarze, na którym panują dobre w skali całego kraju warunki nasłonecznienia, w związku z czym uzasadnione są inwestycje związane z rozwojem energetyki słonecznej. Suma usłonecznienia na omawianym obszarze kształtuje się na poziomie 1500 –1550 godzin w ciągu roku. Roczne promieniowanie całkowite na tym terenie mieści się w zakresie 3700-3800 MJ/m2 .

Więcej…
 
Schemat instalacji
piątek, 01 lipca 2016

shcemat

 
Dobór kolektorów słonecznych
piątek, 01 lipca 2016

Informacje dotyczące doboru instalacji kolektorów słonecznych do potrzeb indywidualnych

Najważniejszym kryterium doboru instalacji jest zużycie ciepłej wody w obiekcie, szacowane na podstawie liczby osób mieszkających w danej lokalizacji. Dobrze dobrana instalacja może dostarczać duże ilości energii i zapewnić długą żywotność systemu. W przypadku dobrania instalacji do niewłaściwie podanej liczby użytkowników, może dochodzić do sytuacji, w których woda jest niedogrzewana, nawet w okresie letnim (w przypadku podania zbyt małej liczby osób) lub instalacja solarna często przegrzewa się, co wydatnie zwiększa liczbę awarii oraz skraca żywotność instalacji (w przypadku podania zbyt dużej liczby osób).

Po wyrażeniu chęci przystąpienia do projektu, każdy z Mieszkańców – Uczestników Projektu zostanie odwiedzony przez projektantów w celu dobrania rozwiązań indywidualnych, dostosowanych do warunków technicznych w obiektach. Dzięki indywidualnemu podejściu można wraz z Mieszkańcami wybrać najlepsze rozwiązanie, optymalne pod względem wydajności oraz dostosowane do życzeń i preferencji użytkowników.

Więcej…
 
Opłacalność instalacji
piątek, 01 lipca 2016

Istotnym aspektem dla uczestników programu jest zmniejszenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie domowym na podgrzanie ciepłej wody użytkowej. Istotną zaletą automatyki oraz innych rozwiązań stosowanych w instalacjach solarnych jest znaczna redukcja czasu poświęconego przez mieszkańców na przygotowanie ciepłej wody użytkowej poza okresem grzewczym. Czas ten związany jest z koniecznością rozpalania i czyszczenia kotła oraz obsługi innych urządzeń w istniejących instalacjach.

Przeciętna instalacja solarna, 2-kolektorowa może wytworzyć nawet 1,8 MWh energii cieplnej rocznie. Wartość ta rośnie wraz z ilością kolektorów oraz stopnia zużycia wody w budynku. W przypadku gospodarstw, gdzie źródłem energii są kotłownie węglowe, instalacja taka pozwoli na zmniejszenie zużycia węgla o około 440 kg rocznie. Przedstawiona ilość węgla jest teoretyczna, wynikająca z przeprowadzonych symulacji uzysku przykładowej instalacji solarnej. W praktyce takie oszczędności są większe, ponieważ w okresie letnim, ilość węgla dokładanego do kotła przewyższa zapotrzebowanie na energię potrzebną do podgrzania wody. Często dochodzi do sytuacji, w której woda osiąga już odpowiednią temperaturę, a w kotle w dalszym ciągu pali się węgiel. W takim przypadku część opału jest marnowana.

Więcej…