To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Konkursy dla NGO


Informacja o powołaniu Komisji Konkursowej
czwartek, 11 stycznia 2018

Informujemy, że Zarządzeniem Nr B.0050.245.2017 została powołana Komisja Konkursowa do oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji - prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych, kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także określono regulamin jej prac.

 
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
poniedziałek, 11 grudnia 2017

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowej do spraw oceny ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na 2018 rok.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity  Dz. U. z 2016, poz. 1817 zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
• upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
• kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt
w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Więcej…
 
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku
piątek, 24 listopada 2017

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia,
- ekologii i ochrony zwierząt.

Więcej…
 
Do 20 marca br. trwa nabór FIO-Mazowsze Lokalnie
wtorek, 07 marca 2017

plakat  ok 2017Do 20 marca 2017 r. można składać wnioski w tegorocznym konkursie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie wspartych zostanie ok. 150 projektów kwotą ponad 675 tys. zł.

To już czwarta edycja konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację w wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznej edycji programu FIO-Mazowsze Lokalnie czeka ponad 675 tysięcy złotych, z czego aż 65 % środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% na wsparcie rozwoju organizacji, a ok. 5% na wsparcie samopomocy. Operatorzy planują przyznać około 150 mikrodotacji.

Więcej…
 
Otwarty konkurs ofert 2017 – końcowe rozstrzygniecie
poniedziałek, 27 lutego 2017

ZARZĄDZENIE Nr B.0050.49.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,

- profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,

- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt

 
Otwarty konkurs ofert 2017 – częściowe rozstrzygnięcie
wtorek, 14 lutego 2017

ZARZĄDZENIE Nr B.0050.41.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,

- profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,

- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 10