To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku
piątek, 24 listopada 2017

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia,
- ekologii i ochrony zwierząt.

Pisemne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, parter, ul. Kolejowa 2.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.223.2017

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.223.2017

Oferta realizacji zadania publicznego