To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Otwarty konkurs ofert 2018 – częściowe rozstrzygnięcie
piątek, 26 stycznia 2018

Informujemy, że Zarządzeniem Nr B.0050.17.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2018 r. dokonano częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu:
- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia,
- ekologii i ochrony zwierząt.