To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Konkursy
wtorek, 08 grudnia 2009

Tam, gdzie mieszkam jest pięknie:


Laureaci 2010:

Kategoria zagroda:
I miejsce: Katarzyna i Andrzej Walerzak - Ożarów Mazowiecki
II miejsce: Marzena i Ryszard Zielińscy - Pogroszew Kolonia, Małgorzata i Krzysztof Grzelak - Umiastów
III miejsce: Maria i Wiktor Kępka - Święcice

Kategoria posesja:
I miejsce: Joanna i Krzysztof Szymajda - Ożarów Mazowiecki
II miejsce: Jadwiga i Henryk Mędza - Płochocin, Ryszard Pawłowski - Mory, Zdzisława Bozik - Ołtarzew
III miejsce: Iwona i Robert Dmoch - Pilaszków, Dariusz Dmoch - Myszczyn, Krystyna Kosińska - Ożarów Mazowiecki

Wyróżnienia otrzymali:
Wanda Szyma - Płochocin, Mirosława Czerwonka - Piotrkówek Mały, Renata i Piotr Krupa - Piotrkówek Mały, Marek Sobiecki - Strzykuły, Małgorzata Mikołajewska - Strzykuły, Dorota Wierzbicka - Strzykuły


Laureaci 2009
 
Kategoria zagroda:
I miejsce: Zofia i Krzysztof Rosłonek, Pogroszew Kolonia
II miejsce: Zofia i Jerzy Orłowscy, Ołtarzew
III miejsce: Agnieszka i Marek Janusz - Pogroszew Kolonia, Halina i Mirosław Sobczak - Pilaszków, Urszula i Krzysztof Kępka - Święcice
 
Kategoria posesja:
I miejsce : Renata i Grzegorz Gołębiowscy - Duchnice
II miejsce: Alicja Głowacka-Duchnice ,Katarzyna i Arkadiusz Stępniewscy-Ołtarzew,
III miejsce: Edward Żyła - Ołtarzew, Ewa i Wojciech Kobylińscy-Ożarów Mazowiecki


Laureaci: 2008
 
Kategoria zagrod:
1 miejsce: Teresa Damięcka, Myszczyn
2 miejsce: Helena Polak, Pilaszków; Jadwiga i Stefan Gołąb (Domaniewek)
3 miejsce: Dorota i Tomasz Skalscy (Duchnice)
 
Kategoria posesja:
1 miejsce : Maria Żukowska, Duchnice
2 miejsce: Krzysztof Grzeliński (Ołtarzew), Janina Jabłońska (Ożarów Maz.), Jarosław i Barbara Nowakowscy (Domaniewek)
3 miejsce: Andrzej Dębkowski (Ołtarzew), Zdzisław Stalmach (Ożarów Mazowiecki)
 
Wyróżnienie: Alina Grabkowska (Płochocin), Jarosław Olędzki (Ołtarzew), Ewa i Piotr Leszczyńscy (Ołtarzew)

Laureaci: 2007 
 
Kategoria Zagroda:
1 miejsce: Barbara i Tadeusz Stępniewscy
2 miejsce: Anna i Piotr Bartosińscy
3 miejsce: Edward i Krystyna Dominiak, Teodozja Kurek
 
Kategoria Posesja:
1 miejsce: Ewa i Wojciech Misztal(Ożarów Mazowiecki) Halina Krzysztof Kozłowscy (Bronisze)
2 miejsce: Elżbieta Salomon Alicja Wiśniewska
3 miejsce: Jagoda i Zbigniew Rybak (Płochocin) Marzena i Robert Pająk
 
Wyróżnienie: Małgorzata i Marek Grobelny

Regulamin konkursu.
 
Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz MODR Warszawa przeprowadzają konkurs "Tam gdzie mieszkam jest pięknie". Jego celem jest mobilizacja poprzez współzawodnictwo do większej dbałości o czystość i estetykę zagród wiejskich, posesji, balkonów i ogródków przydomowych oraz tworzenie wzorców pozytywnie oddziałujących na społeczność .
Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonych lustracji zgłoszonych obiektów dokonuje oceny w następujących kategoriach :
1. Zagroda wiejska
2. Posesja
 
wg poniższych kryteriów :
- walory artystyczne
- utrzymanie czystości i porządku
- przystosowanie obiektu do określonej funkcji
- dobór roślin
- oryginalność pomysłów
- nowatorskie rozwiązania
 
Konkurs przeprowadzany jest :
- na poziomie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz budynków komunalnych na najładniejszy ogródek i najładniejszy balkon
- na poziomie gospodarstw indywidualnych na najładniejszą posesję i najładniejszą zagrodę.
 
Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać się indywidualnie lub mogą być zgłoszeni przez innych - osoby prywatne i instytucje.
Ocenie będą podlegały zarówno obiekty zgłoszone do konkursu jak i obiekty nie zgłoszone, wytypowane podczas pracy komisji konkursowej jako wyróżniające się.
Terminy zgłoszenia do konkursu - od stycznia do grudnia każdego roku.
Komisja ocenia obiekty przy pomocy punktów (0-30)
Proponowana punktacja:
- walory artystyczne 0-5 punktów
- utrzymanie czystości i porządku 0-5 punktów
- przystosowanie obiektów do określonej funkcji 0-5 punktów
- prawidłowy dobór roślin (okres kwitnienia) 0-5 punktów
- zharmonizowanie obiektów z otoczeniem 0-5 punktów
- oryginalność pomysłów, nowatorskie rozwiązania 0-5 punktów
 
Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w poszczególnych kategoriach wg podziału: balkony, ogródki przy blokach, ogrody przydomowe-posesje zagrody.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród następuje podczas gminnych dożynek.
Komisja konkursowa wybiera przewodniczącego w okresie trwania konkursu skład ilościowy komisji nie może ulec zmianie.
Organizatorzy przewidują upowszechnienie w mediach informacji o przebiegu i wyniku konkursu.
O ponowny udział w konkursie mogą ubiegać się osoby, które zajęły II-gie i niższe miejsca po upływie 5 lat.
Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach nie moga ponownie ubiegać się o udział w konkursie.
Zgłoszenia o uczestnictwie w konkursie przyjmowane będą w UMiG Ożarów Mazowiecki, Wydział Środowiska i Rolnictwa,. ul. Poznańska 165 ,pokój 313, 3 piętro tel 022 722 22 07 wewn. 235 oraz MODR ul. Poznańska 165 , tel 022 721 36 06.
 

 


Bezpieczne gospodarstwo przyjazne dla człowieka i środowiska.

Laureaci 2009
 
1. miejsce: Agnieszka i Marek Janusz z Pogroszew Kolonii
2. miejsce: Monika i Marek Telbuch z Koprek oraz Urszula i Krzysztof Kępka ze Święcic
3. miejsce: Anna i Grzegorz Leszczyńscy z Macierzysza oraz Jadwiga i Stefan Gołąb z Gołaszewa
 
 
 
 
Pracuj bezpiecznie z elementami ochrony środowiska
(organizowany od 2009r.)
 

Laureaci 2009
 
1. miejsce: Arkadiusz Karlicki
2. miejsce: Krystyna Rogulska, Beata Dobrogost
3. miejsce: Grażyna Kolis, Jadwiga Manista
 
wyróżnienie: Jadwiga Okulska, Stefan Gołąb, Halina Smolińska