To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Otwarte spotkanie za nami
środa, 02 listopada 2016

20161026 183405Spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi to nie tylko obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim okazja do poznania nowych przedstawicieli trzeciego sektora oraz wymiany doświadczeń z dobiegającego końca roku.

20161026 183407W tegorocznym spotkaniu, które miało miejsce 26 października w instytucji specjalnie utworzonej dla chętnych do działalności społecznej, czyli w Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Przy Parku”, brało udział 21 przedstawicieli z 13 organizacji, które działają na terenie naszej gminy.

Głównym celem spotkania była wymiana opinii i wniesienie uwag do projektów dwóch aktów prawa miejscowego, czyli „Rocznego programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” oraz ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2017”.

Obecność przedstawicieli klubów sportowych to już tradycja, ale w tegorocznym spotkaniu po raz pierwszy pojawili się przedstawiciele nowych organizacji, którzy chcą działać dla najmłodszych mieszkańców (,,Mam Klub”) oraz miłośnicy czworonogów (Fundacja ,,AR-KA-DO oraz Fundacja ,,Chcę mieć przyszłość”).

Wydział Spraw Społecznych

20161026 181753

20161026 182955