To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Nagroda Honorowa FELICJA - Laureaci
czwartek, 24 maja 2012

ROK

KATEGORIA

LAUREACI

2003

OSOBA

INSTYTUCJA

Pan Tadeusz Karaś

I Oddział Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

2004

OSOBA

INSTYTUCJA

Pan Janusz Orsik

Zarząd i Członkowie Miejsko-Gminnego Związku OSP

2005

OSOBA

 

INSTYTUCJA

Ksiądz Zygmunt Rutkowski
Ksiądz Stanisław Martuszewski

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów w Ołtarzewie
 Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

2006

OSOBA

INSTYTUCJA

Państwo Izabela i Grzegorz Ambroziak

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ożarów"

2007

OSOBA

INSTYTUCJA

Pan Tadeusz Staniszewski

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

2008

OSOBA

INSTYTUCJA

Państwo Zofia i Zbigniew Wójcikowie

Peri Polska Sp. z o.o.

2009

OSOBA

INSTYTUCJA

ks. Edward Sobieraj

Bejo Zaden Polska Sp. z o.o.

2010

OSOBA

INSTYTUCJA

Andrzej Bartkowski

Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa

2011

OSOBA

INSTYTUCJA

Pan Stefan Lewandowski

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci Wiejskich

2012

OSOBA

INSTYTUCJA

Lucyna Bielecka

Chór Kameralny Ab Imo Pectore

2013

 OSOBA

INSTYTUCJA

Stanisława Milej – Misztal

VIGO System S.A.

2014

 OSOBA

INSTYTUCJA

Kazimierz Kuśmierczyk

Klub Sportowy "Ożarowianka"

2015

 OSOBA

INSTYTUCJA

Agnieszka Przybyszewska

Koło Gospodyń Wiejskich w Święcicach

2016

OSOBA

INSTYTUCJA

ks. Stanisław Drajczyk

Pallotyńskie Nutki

2017

OSOBA

INSTYTUCJA

Marek Pytkowski

Zespół Ludowy „Ożarowiacy”