To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie PŚ-II.7440.6.2015.ES o zakończeniu postępowanie administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory II - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. Etap I - Gazociąg relacji Rembelszczyzna - Mory".

MBPROTP-ZPP-EG-4701-7511 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie zjazdu publicznego do działki nr ewid. 4/60 z drogi dojazdowej nr 4A obsługującej drogę ekspresową S-8 w miejscowości Macierzysz, przewidzianej do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 4/60 i 1/2 położonych w obrębie O.D. Macierzysz, w gminie Ożarów Mazowiecki dla wnioskodawcy: BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Starościńskiej 5.

OTP.Z.PP.III.4701.52.15.JW w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV oraz złącza kablowego SN 15kV na działkach ewidencyjnych nr 130, 144/2, 144/3, 145/5, 154/1 położonych w obrębie Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki, dla Wnioskodawcy: PGE Dystrubucja S.A. Lublin (20-340) ul. Garbarska 21A.

Obwieszczenie PŚ-II.7440.7.2015.ES z dnia 30.09.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory II - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. Etap II - Gazociąg relacji Mory II - Wola Karczewska"

Obwieszczenie PŚ-11.7440.7.2015.ES o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla zadania pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory II - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego. Etap II - Gazociąg relacji Mory II - Wola Karczewska"