To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacje o Projekcie
czwartek, 16 lipca 2015

jednostka fiszka

Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie na realizację projektu indywidualnego pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Środki unijne na jego realizację pochodzą z Funduszu Spójności.

Cel projektu: przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji powyżej 15 tyś RLM w systemy kanalizacji zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Wartość całkowita projektu przekracza 30 milionów złotych i obejmuje zadania inwestycyjne zrealizowane od 2007 roku. System sieci kanalizacji sanitarnej rozbudowany został o ponad 40 km i pozwala na podłączenie niemalże ¼ ogółu mieszkańców Gminy. Wykonano również około 15 km sieci wodociągowej.

Jednostka Realizująca Projekt

Tel. 22 731 32 28

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim