To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacje o Projekcie
poniedziałek, 03 lipca 2017

FE IS RGB-1

Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to ok. 20 milionów złotych, z czego ponad połowę stanowią środki z Funduszu Spójności.

Cel projektu: przyczynienie się do wyposażenia aglomeracji powyżej 15 tyś RLM w systemy kanalizacji zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Realizacja projektu swoim zasięgiem obejmie ponad 20 kilometrów sieci w zachodniej części gminy, miejscowości tj.: Święcice, Koprki, Płochocin Wieś, Gołaszew, Domaniewek i Ołtarzew wieś. Projekt przewiduje również modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach, która przyczyni się do poprawy parametrów jakości wody w jej strefie zasilania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2018 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:
Jednostka Realizująca Projekt
tel. 22 731 32 28
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim


Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej:  https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.