To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Obwieszczenia
O B W I E S Z C Z E N I E
czwartek, 09 października 2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

z dnia 8 września 2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.) podaję do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w Wyborach Samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Więcej…
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
poniedziałek, 08 września 2014

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik:

 
 Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
poniedziałek, 08 września 2014

Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik:

 
Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego
poniedziałek, 08 września 2014

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Załącznik: