To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Plany zagospodarowania przestrzennego
Gmina Ożarów Mazowiecki posiada aktualne Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla około 95% swojego obszaru.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektów uchwał dotyczącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Macierzysz - Jawczyce - Mory, które planujemy zakończyć w roku bieżącym.

(aktualnie obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się na stronie BIP Gminy Ożarów Mazowiecki).