To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Położenie
          Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest w centrum Województwa Mazowieckiego. Od wschodu graniczy z metropolią warszawską, następnie rozciąga się w kierunku Błonia i Sochaczewa wzdłuż ważnych międzynarodowych tras komunikacyjnych: krajowej drogi A2 i linii kolejowej. Jest gminą miejsko-wiejską liczącą niespełna 20 tysięcy mieszkańców, znaną z dobrych ziem uprawnych najczęściej III i IV klasy.
 
          Obszar Gminy podzielony na 25 sołectw i 11 osiedli zajmuje powierzchnię 71,34 km2. Pierwsze wzmianki o Ożarowie pojawiły się jeszcze w głębokim średniowieczu, kiedy Ożarów był wsią książęcą należącą do starostwa warszawskiego. Z tych czasów wywodzi się zapewne obecna nazwa miasta, wówczas nazywanego: Folwarkiem Pożarowym lub wsią Pożarowy. Ożarów wspominany jest także w kronikach Potopu szwedzkiego, a następnie w XVIII i XIX wieku, w związku z działalnością osiedlonych tutaj takich rodzin jak: Reicherowie, Marszewscy, Kierbedziowie.
Z początkiem XX wieku w gminie pojawiły się pierwsze większe zakłady przemysłowe: Wytwórnia Spirytusu i Drożdżownia w Józefowie, Huta Szkła i Fabryka Kabli w Ożarowie.
 
          Ważnym wydarzeniem historycznym było podpisanie w XIX-wiecznym dworku przy ul. Poniatowskiego, aktu zakończenia walk po 63 dniach Powstania Warszawskiegow paĽdzierniku 1944 roku. Położenie przy granicy Warszawy i systematyczny rozwój infrastruktury technicznej powoduje, że gmina staje się atrakcyjnym miejscem do lokowania tu osiedli mieszkaniowych, zarówno budownictwa wielorodzinnego, jak i domów jednorodzinnych. Położenie decyduje także o ciągłym rozwoju inwestycyjno-biznesowym gminy.
 
          Wśród ponad 1500 zarejestrowanych w gminie firm znajdują się szeroko znane poza Ożarowem: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Duchnice, IBA BIOTON, Diesel-Truck, Daimler Chrysler Automotive Polska, Renault, na terenach dawnej Fabryki Kabli uruchomiona została Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 
          Tradycyjnie Gmina Ożarów Mazowiecki, zwana też zielonym zagłębiem stolicy, znana jest z upraw doskonałych warzyw takich jak: kalafiory, brokuły, cebula, kapusta, marchew, selery, pory. Dlatego na terenie Gminy w Broniszach został zlokalizowany największy w Polsce Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy. Instytucja nowoczesna i potrzebna, zdolna obsłużyć kilka tysięcy kupców i dostawców owoców, warzyw i kwiatów. W rankingach opracowywanych przez Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową, pod względem atrakcyjności inwestycji małych miast Polski, Ożarów zajmuje 21 miejsce.
 
          Samorząd gminny priorytetowo traktuje  sprawy związane z oświatą, rekreacją, sportem i kulturą. W gminie działa 5 przedszkoli, 5 publicznych szkół podstawowych, 3 gimnazja, 2 szkoły średnie. Oprócz dobrze wyposażonych hal sportowych i boisk dysponujemy pływalnią miejską z basenem sportowym i rekreacyjnym. Od 2003 roku Ożarów ma swój Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyka w Barwach Jesieni". W pięknie położonym Pilaszkowie obok Muzeum Dworu Polskiego działa unikatowe na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych. We wrześniu 2004r. oddaliśmy do użytku nowy dom kultury.