To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Program sanitacji Gminy

W 2005 r. Gmina Ożarów Mazowiecki jako Inwestor w rozpoczeła realizację "Programu sanitacji" obszarów wiejskich i terenów o rozproszonym budownictwie oraz gospodarstw domowych, które nie mogą być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Gminy.

Od czasu uruchomienia wykonano 98 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu sanitacji Gminy znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - niżej podajemy odpowiednie odnośniki.