To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW
czwartek, 05 listopada 2015

logoWGmina Ożarów Mazowiecki informuje, że zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 46.100,00 zł”.