To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW
poniedziałek, 11 stycznia 2016

logoWGmina Ożarów Mazowiecki informuje, że zadanie pn. „Dostawa i montaż 8 sztuk przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski-zachodni dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.016,80 zł”.

Umowa z WFOŚiGW została podpisana dnia 16.12.2015 r.